Tarief monitoren milieueffecten

Voor derogatie telt de oppervlakte landbouwgrond mee die u op 15 mei in gebruik heeft. We bepalen het tarief voor monitoring van de milieueffecten aan de hand van de gecontroleerde oppervlakte landbouwgrond op uw bedrijf op 15 mei. Dit doen we naar aanleiding van uw gegevens uit de Gecombineerde opgave 2019.

Op deze pagina vindt u informatie over de tarieven en de betaling.

Tarieven

Als u meedoet aan derogatie betaalt u per jaar een bedrag voor monitoring van de milieueffecten. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw totale oppervlakte landbouwgrond en het geldende tarief. In de tabel hieronder leest u de bedragen. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld en is in klassen ingedeeld. Heeft u meer hectares? Voor elke klasse van 5 hectare telt u € 34,80 bij het laatste bedrag op.

Van (ha)Tot (ha)Bedrag (€)
0,015,0017,40
5,0110,0052,20
10,0115,0087,00
15,0120,00121,80
20,0125,00156,60
25,0130,00191,40
30,0135,00226,20
35,0140,00261,00
40,0145,00295,80
45,0150,00330,60
50,0155,00365,40
55,0160,00400,20
60,0165,00435,00
65,0170,00469,80
70,0175,00504,60
75,0180,00539,40
80,0185,00574,20

Betalen

U hoeft het bedrag niet zelf naar ons over te maken. Bij uw aanvraag machtigt u ons om eenmalig het tarief voor derogatie van uw rekeningnummer af te schrijven door een automatische incasso. Wij gebruiken hierbij het rekeningnummer dat wij van u hebben geregistreerd. Vanaf het laatste kwartaal schrijven wij het bedrag eenmalig van uw rekening af. Voordat dit gebeurt, informeren wij u hierover.

 

Service menu right