Derogatie: grond en bemonsteren

Voor derogatie telt de oppervlakte landbouwgrond mee die u op 15 mei in gebruik heeft. Meer informatie over grond en bemonsteren leest u op deze pagina.

Welke landbouwgrond telt mee?

U mag derogatie alleen toepassen op de oppervlakte landbouwgrond die beschikbaar is voor het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen. De oppervlakte landbouwgrond die feitelijk bij uw bedrijf in gebruik is, geeft u op in de Gecombineerde opgave.

Grond in het buitenland, natuurterrein, overige grond en bemestingsvrije zones tellen niet mee. Ook (landschaps)elementen zoals sloten, houtwallen, kikkerpoelen, greppels, bosjes en heggen, verharde kavelpaden, kuilplaten, mestopslagen of andere (landschaps)elementen tellen niet mee.

Geaccrediteerd laboratorium

U moet uw landbouwgrond door een geaccrediteerd laboratorium laten bemonsteren en analyseren op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen. Het laboratorium moet het Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie gebruiken. Bemonsteren volgens het Protocol Fosfaatarm en Fosfaatfixerend mag ook. De protocollen vindt u als bijlage onder aan deze paragraaf.

Analyserapporten

De analyserapporten mogen op 1 maart 2019 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand. Zijn ze dit wel? Laat dan uiterlijk 28 februariĀ 2019 uw landbouwgrond opnieuw bemonsteren en analyseren. De analyseresultaten hoeft u niet naar ons op te sturen. U bewaart ze op uw bedrijf.

Service menu right