Fosfaat

Meer artikelen

Fosfaat

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Deze gebruiksruimte berekent u zelf. Ook rekent u uit hoeveel fosfaat u daadwerkelijk gebruikt.
Heeft u een perceel met een neutrale of lage fosfaattoestand? Dan mag u meer fosfaat gebruiken. Dit heet fosfaatdifferentiatie.
Heeft u een perceel met een lage fosfaattoestand? Dan mag u meer fosfaat gebruiken.
Bent u akkerbouwer en heeft u te veel fosfaat gebruikt? Dan mag u dit verrekenen in het komende jaar als het teveel aan fosfaat niet meer is dan 20 kilogram per hectare bouwland.

Service menu right