Fosfaat gebruiksnorm en gebruiksruimte

Meer artikelen
Koeien in de wei - gebruiksnormen dierlijke mest

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Deze gebruiksruimte berekent u zelf. Ook rekent u uit hoeveel fosfaat u daadwerkelijk gebruikt.

Naast de berekening van gebruiksruimte voor fosfaat, berekent u ook de gebruiksruimte voor stikstof en dierlijke mest. Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaat en stikstof, die onder andere in kunstmest en dierlijke mest zitten. Onbenutte meststoffen komen in de bodem en in het water terecht. Dit kan het milieu belasten. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid, waarin gebruiksnormen zijn vastgesteld voor deze stoffen.

Maximumhoeveelheid fosfaat

De fosfaatgebruiksruimte geeft aan hoeveel fosfaat u maximaal mag gebruiken om uw landbouwgrond te bemesten. Om deze te berekenen vermenigvuldigt u de volgende 2 gegevens:

  • de oppervlakte die u op 15 mei beteelt;
  • de norm die bij grasland of bouwland hoort. Deze norm vindt u in tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen op de pagina Tabellen en normen.

In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken of verrekenen. U vindt meer informatie bij:

Service menu right