Fosfaatdifferentiatie

Meer artikelen
Koeien op dijk - Fosfaatdifferentiatie

Heeft u een perceel met een neutrale of lage fosfaattoestand? Dan mag u meer fosfaat gebruiken. Dit heet fosfaatdifferentiatie.

U mag hier alleen gebruik van maken als u uw perceel laat bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium. Uit de gegevens moet blijken dat de fosfaattoestand inderdaad laag of neutraal is.

Voorwaarden

Wilt u zich aanmelden voor fosfaatdifferentiatie voor een of meerdere percelen? Geef dat dan uiterlijk 15 mei door via de Gecombineerde opgave. De fosfaattoestand van de bodem wordt uitgedrukt in een PAL-getal (grasland) en een Pw-getal (bouwland). Vul deze waarden in voor het betreffende perceel. Als u geen PAL- of Pw-waarde invult, moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm. Deze vindt u in tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen.

Bemonsteringsmethoden

Om een hogere fosfaatgebruiksnorm op een perceel te mogen gebruiken, is het nodig uw perceel te laten bemonsteren en analyseren door een geaccrediteerd laboratorium. De fosfaattoestand moet uiterlijk 15 mei zijn vastgesteld. Het analyserapport is 4 jaar geldig. Opsturen naar ons is niet nodig. Bewaar het wel in uw administratie. Het bemonsteren van een perceel kan volgens een eigen protocol van het laboratorium of via de gestratificeerde aselecte steekproef.

Service menu right