Stikstof

Meer artikelen

Stikstof

De stikstofgebruiksruimte geeft aan hoeveel stikstof u maximaal mag gebruiken om uw landbouwgrond te bemesten.
Agrarisch ondernemers die de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen extra stikstof gebruiken. Dit heet stikstofdifferentiatie.
Heeft u door extreme regenval een opbrengst- of kwaliteitsvermindering van uw gewas gehad? Dan mag u extra kunstmest gebruiken.

Service menu right