Stikstofdifferentiatie

Agrarisch ondernemers die de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei mogen extra stikstof gebruiken. Dit heet stikstofdifferentiatie. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u een extra stikstofnorm gebruiken. U kunt zich aanmelden van 1 januari tot en met 15 mei.

Aanmelden

Wilt u in aanmerking komen voor stikstofdifferentiatie? Dan kunt u zich van 1 januari tot en met 15 mei aanmelden op de pagina Stikstofdifferentiatie op mijn.rvo.nl. Daar leest u ook aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Extra stikstofnorm

Als u meedoet met stikstofdifferentiatie dan mag u extra stikstof gebruiken.
De extra norm per hectare per jaar is:

  • Suikerbieten: 15 kg
  • Fritesaardappelen: 30 kg
  • Wintertarwe: 15 kg
  • Zomertarwe en wintergerst: 20 kg
  • Zomergerst: 30 kg

Combineren met equivalente maatregelen

Heeft u zich aangemeld voor stikstofdifferentiatie? Dan kunt u voor dezelfde percelen geen gebruikmaken van de equivalente maatregel hogere stikstofgebruiksnorm voor grond met hogere opbrengsten in hetzelfde jaar. Op deze manier voorkomen we een dubbele verhoging van de stikstofgebruiksnorm voor individuele percelen en daarmee negatieve milieueffecten.
Lees meer over equivalente maatregelen.

Service menu right