Stikstof gebruiksnorm en gebruiksruimte

Meer artikelen
Koeien in de wei - gebruiksnormen dierlijke mest

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Deze gebruiksruimte berekent u zelf. Ook rekent u uit hoeveel stikstof u daadwerkelijk gebruikt.

Naast de berekening van gebruiksruimte voor stikstof, berekent u ook de gebruiksruimte voor fosfaat en dierlijke mest. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van de hoeveelheid landbouwgrond, de grondsoort en wat u verbouwt.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaat en stikstof, die onder andere in kunstmest en dierlijke mest zitten. Onbenutte meststoffen komen in de bodem en in het water terecht. Dit kan het milieu belasten. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid, waarin gebruiksnormen zijn vastgesteld voor deze stoffen.

Maximumhoeveelheid stikstof

De stikstofgebruiksruimte geeft aan hoeveel stikstof u maximaal mag gebruiken om uw landbouwgrond te bemesten. Om deze te berekenen vermenigvuldigt u de volgende 2 gegevens:

  • De oppervlakte die u op 15 mei beteelt.
  • De norm die bij uw gewas en grondsoort hoort. Deze norm vindt u in tabel 1 Stikstofgebruiksnormen op de pagina Tabellen en normen.

U bepaalt uw totale gebruiksruimte voor stikstof door deze berekening voor al uw grondsoorten en gewassen te maken en de uitkomsten bij elkaar op te tellen. Voor sommige gewassen moet u ook de volgteelt meetellen. Voor welke gewassen dat geldt, staat in tabel 1 Stikstofgebruiksnormen op de pagina Tabellen en normen. Wilt u weten welke grondsoort uw perceel heeft? Bekijk dan de Grondsoortenkaart Nederland. Lössgronden zijn gronden die zijn ontstaan in eolisch materiaal. Voor lössgrond die binnen 80 centimeter van het maaiveld voor meer dan de helft bestaat uit leem (fractie kleiner dan 50 µm) gelden soms andere stikstofnormen. Of uw lössgrond hieraan voldoet vindt u op de Lössgrondenkaart

Stikstofdifferentiatie

Voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe en gerst geteeld op klei gelden ruimere normen. Lees meer hierover op de pagina Stikstofdifferentiatie.

Service menu right