Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag

Meer artikelen
Akker met wateroverlast - Stikstofherstelbemesting na extreme neerslag

Heeft u door extreme regenval op bouwland een opbrengst- of kwaliteitsvermindering van uw gewas gehad? Dan mag u op bouwland extra kunstmest gebruiken. Er geldt wel een aantal voorwaarden. U moet zich voor deze herstelbemesting aanmelden.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Als agrarisch ondernemers te veel mest gebruiken voor bemesting van gewassen, komt er stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater terecht. Dat belast het milieu. Daarom zijn er zogenoemde gebruiksnormen die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat aangeven.

Door extreme regenval kan er uitspoeling van stikstof plaatsvinden. Dit kan leiden tot opbrengst- of kwaliteitsverlies. Agrarisch ondernemers die op bouwland opbrengst- of kwaliteitsverlies hebben, mogen een herstelbemesting uitvoeren.

Melden

Wilt u extra kunstmest als herstelbemesting op bouwland gebruiken? Dan moet u zich van te voren aanmelden. Aanmelden doet u voordat u de herstelbemesting uitvoert. Heeft u zich aangemeld, maar voert u de herstelbemesting toch niet uit? Dan moet u dit doorgeven.

Voorwaarden

Als u een herstelbemesting op bouwland wilt uitvoeren, gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag een herstelbemesting uitvoeren als u schade leidt of dreigt te leiden uit opbrengstderving of kwaliteitsverlies door een hoeveelheid regen van meer dan 50 mm in een etmaal (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 24 uur) of 60 mm in 2 opeenvolgende etmalen (tussen 8.00 uur en de daaropvolgende 48 uur). Het KNMI bevestigt de neerslaghoeveelheid.
  • De verwachte financiĆ«le opbrengst van het gewasperceel is zonder extra bemesting minimaal 25% lager.
  • U heeft door een geregistreerd schade-expert de neerslag en opbrengstderving in een rapport laten bevestigen. In het rapport is ook de ligging en oppervlakte van het gewasperceel vastgelegd. U bewaart dit rapport in uw administratie. Wie een geregistreerd schade-expert is, leest u op de pagina Veelgestelde vragen over Gebruiksnormen.
  • De herstelbemesting geldt alleen voor bouwland.
  • U mag maximaal 25 % van de vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewasperceel extra gebruiken. De vastgestelde hoeveelheid stikstof per gewas staat in tabel 1 Stikstofgebruiksnormen.
  • U mag de extra hoeveelheid stikstof alleen in de vorm van kunstmest (anorganische meststoffen) geven.
  • U meldt de herstelbemesting aan voordat u deze uitvoert.

Service menu right