Bemonsteren grond en dosering zuiveringsslib

Voordat u zuiveringsslib op landbouwgrond mag gebruiken, moet u de bodem laten bemonsteren en analyseren. Dit doet u eens per 10 jaar.

Zo stelt u vast dat de stoffen in de bodem niet over de toetsingswaarden heen gaan. De stoffen en hoogte van de toetsingswaarden staan in de Tabel toetsingswaarden zuiveringsslib onder aan deze pagina.

Doseringsnormen

Vloeibaar zuiveringsslib

De hoeveelheid die u gebruikt, mag niet groter zijn dan:

  • 2 ton droge stof per hectare per jaar op bouwland of;
  • 1 ton droge stof per hectare per jaar op grasland.

Steekvast zuiveringsslib

De hoeveelheid die u gebruikt, mag niet groter zijn dan:

  • 4 ton droge stof per hectare per 2 jaar op bouwland of;
  • 2 ton droge stof per hectare per 2 jaar op grasland.

Tijdens deze perioden mag u het grondgebruik voor de behandelde grond niet wijzigen.

Download:

Service menu right