Export dierlijke mest binnen de EU

Meer artikelen
Verkeer op de snelweg - Vervoer dierlijke mest

Wilt u onverwerkte dierlijke mest exporteren naar landen in de Europese Unie? U leest hier welke documenten u daarvoor nodig heeft en wat u moet doen.

Pluimveemest

 • U vraagt veterinaire toestemming aan bij de lidstaat van bestemming.
 • Daarna meldt u per e-mail de veterinaire toestemming aan de NVWA. Het e-mailadres is: vwacoamest@vwa.nl. Dit doet u minimaal 5 werkdagen voordat u de exportdocumenten aanvraagt. Vermeld in de e-mail het KvK-nummer waarop de toestemming betrekking heeft.
 • U heeft een gezondheidsverklaring, een handelsdocument en het bewijs Reinigen en Ontsmetten transportvoertuig (R&O) van een erkende wasplaats nodig. De gezondheidsverklaring moet zijn opgemaakt volgens Bijlage XI, EG-verordening nr142/2011; het handelsdocument moet zijn opgemaakt volgens Bijlage VIII, EG-verordening nr142/2011.
 • U ontvangt de gezondheidsverklaring en het handelsdocument van de NVWA. Dit gebeurt uiterlijk een werkdag voor de vermelde exportdatum.
 • Vraag uiterlijk 2 werkdagen (vóór 12.00 uur) voorafgaand aan het transport de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL.
 • U kunt tot uiterlijk 12 uur voorafgaand aan het transport, de transportdatum wijzigen.
 • In e-CertNL print u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • Tijdens het transport moeten de gezondheidsverklaring van het land van herkomst, het handelsdocument, het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het CMR-document en het bewijs Reinigen en Ontsmetten transportvoertuig van een erkende wasplaats op de transportwagen aanwezig zijn. Op het VDM vult u een opmerkingscode voor export in. Deze codes staan in tabel 5b Opmerkingscodes op VDM.
 • Het is mogelijk dat de buitenlandse autoriteit extra voorwaarden stelt aan de veterinaire toestemming. Bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van de ontvanger. Meer informatie hierover staat op de website van de NVWA.
 • De mest mag alleen gebruikt worden voor uitrijden op het land of gebruik in een erkend technisch bedrijf, biogas- of composteerinstallatie (erkend op basis van Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Paardenmest

 • U vraagt veterinaire toestemming aan bij de lidstaat van bestemming.
 • Daarna meldt u per e-mail de veterinaire toestemming aan de NVWA. Doe dit minimaal 5 werkdagen voordat u de exportdocumenten aanvraagt. Het e-mailadres is: vwacoamest@vwa.nl. Vermeld in de e-mail het KvK-nummer waarop de toestemming betrekking heeft.
 • Vraag uiterlijk 12 uur voordat het transport plaatsvindt de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL.
 • U heeft een handelsdocument en het bewijs Reinigen en Ontsmetten transportvoertuig (R&O) van een erkende wasplaats nodig. Het handelsdocument moet zijn opgemaakt volgens Bijlage VIII, EG-verordening nr142/2011.
 • U kunt tot uiterlijk 12 uur voorafgaand aan het transport, de transportdatum wijzigen.
 • In e-CertNL print u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • Tijdens het transport moeten het handelsdocument, het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het CMR-document en het bewijs R&O op de wagen aanwezig zijn. Op het VDM vult u een opmerkingscode voor export in. Deze codes staan in tabel 5b Opmerkingscodes op VDM.
 • Het is mogelijk dat de buitenlandse autoriteit extra voorwaarden stelt aan de veterinaire toestemming. Bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van de ontvanger. Meer informatie hierover staat op de website van de NVWA.

Andere mestsoorten

Wilt u onverwerkte mest van varkens, runderen, geiten, konijnen of andere dieren naar landen in de Europese Unie exporteren? Dan leest u hier welke documenten u nodig heeft en wat u moet doen.

 • U vraagt veterinaire toestemming aan bij de lidstaat van bestemming aan.
 • Daarna meldt u per e-mail de veterinaire toestemming aan de NVWA. Doe dit minimaal 5 werkdagen voordat u de exportdocumenten aanvraagt. Het e-mailadres is: vwacoamest@vwa.nl. Vermeld in de e-mail het KvK-nummer waarop de toestemming betrekking heeft.
 • Bij het vervoer van deze mest heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Deze moet zijn opgemaakt volgens Bijlage XI, EG-verordening nr142/2011. De verklaring vraagt u aan in e-CertNL.
 • U heeft een handelsdocument en het bewijs Reinigen en Ontsmetten transportvoertuig (R&O) van een erkende wasplaats nodig. Het handelsdocument moet zijn opgemaakt volgens Bijlage VIII, EG-verordening nr142/2011.
 • Vraag uiterlijk 2 werkdagen (vóór 12.00 uur) voorafgaand aan het transport de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL. De NVWA stuurt de documenten uiterlijk een werkdag voor de exportdatum naar u toe.
 • U kunt tot uiterlijk 12 uur voorafgaand aan het transport, de transportdatum wijzigen.
 • In e-CertNL print u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • Tijdens het transport moeten de gezondheidsverklaring, het handelsdocument, het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het CMR-document en het bewijs R&O op de wagen aanwezig zijn. Op het VDM vult u een opmerkingscode voor export in. Deze codes staan in tabel 5b Opmerkingscodes op VDM.
 • Het is mogelijk dat de buitenlandse autoriteit extra voorwaarden stelt aan de veterinaire toestemming. Bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging van de ontvanger. Meer informatie hierover staat op de website van de NVWA.
 • De mest mag alleen worden gebruikt voor uitrijden op het land of gebruik in een erkend technisch bedrijf, biogas- of composteerinstallatie (erkend op basis van Verordening (EG) nr. 1069/2009).

Service menu right