Service menu right

Export verwerkte mest en champost binnen de EU

Meer artikelen

Wilt u verwerkte mest naar andere EU-landen exporteren? U heeft dan geen veterinaire toestemming van de lidstaat van bestemming nodig.

Welke documenten u wel nodig heeft en wat u moet doen leest u hier.

  • U heeft een handelsdocument bij u. Dit document moet zijn opgemaakt volgens Bijlage VIII, EG-verordening nr. 142/2011.
  • U kunt laten zien dat uw voertuig is gereinigd en ontsmet. Dit doet u bijvoorbeeld met een bewijs Reinigen en Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats.
  • U vraagt uiterlijk 12 uur voordat het transport plaatsvindt de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL.
  • In eCertNL print u het handelsdocument, het Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) en een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
  • Tijdens het transport moeten het handelsdocument, het VDM, het CMR-document en het bewijs R&O op de wagen aanwezig zijn. Op het VDM vult u een opmerkingscode voor export in. Deze codes staan in tabel 11b Opmerkingscodes VDM. Deze vindt u op de pagina Tabellen.

Champost

Wilt u champost binnen de Europese Unie exporteren? Houd bij het exporteren van dierlijke mest ook rekening met de regels van het ontvangende land. U leest hier welke documenten u nodig heeft en wat u moet doen.

  • U heeft een handelsdocument bij u. Dit document moet zijn opgemaakt volgens Bijlage VIII, EG-verordening nr. 142/2011.
  • U kunt laten zien dat uw voertuig is gereinigd en ontsmet. Dit doet u bijvoorbeeld met een bewijs Reinigen en Ontsmetten (R&O) van een erkende wasplaats.
  • U vraagt uiterlijk 12 uur voordat het transport plaatsvindt de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL.
  • In e-CertNL print u een VDM, een internationale vrachtbrief (het CMR-document) en het Handelsdocument uit.
  • Tijdens het transport moeten het VDM, het CMR-document, het bewijs R&O en het Handelsdocument op de wagen aanwezig zijn. Op het VDM vult u een opmerkingscode voor export in. Deze codes staan in tabel 11b Opmerkingscodes VDM. Deze vindt u op de pagina Tabellen.

Bij export van champost is bemonsteren niet nodig: het transport mag u forfaitair en zonder AGR/GPS uitvoeren.