Export verwerkte mest en mestkorrels buiten EU

Meer artikelen
Verkeer op de snelweg - Vervoer dierlijke mest

Wilt u verwerkte dierlijke mest naar landen buiten de Europese Unie exporteren? Dan gelden vaak andere eisen dan in de Europese Unie.

De eisen die het land van bestemming stelt, vindt u op de website van de NVWA.

 • Onderzoek welke documenten u naast het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en het CMR-document (verplichte internationale vrachtbrief) nodig heeft.
 • Vraag uiterlijk 2 werkdagen (vóór 12.00 uur) voordat het transport plaatsvindt de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL.
 • Heeft u een exportdocument nodig waarbij een of meerdere eisen op oranje vallen? Dan moet u de inspectie voor 23.59 uur van de derde werkdag voor het transport aanvragen.
 • U ontvangt de exportdocumenten uiterlijk een werkdag voor de exportdatum van de NVWA. Wijzigen er op het laatste moment gegevens en levert u deze op tijd aan? Dan stuurt de NVWA het certificaat op de exportdatum naar u toe.
 • In e-CertNL print u een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen en een internationale vrachtbrief (het CMR-document) uit.
 • Tijdens het transport moeten de gezondheidsverklaring (als deze nodig is), het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen en het CMR-document in de wagen aanwezig zijn. Op het VDM vult u een opmerkingscode voor export in. Deze codes staan in tabel 5b Opmerkingscodes op VDM.

Mestkorrels

Mestkorrels zijn dierlijke meststoffen die zijn bewerkt in een installatie die door de NVWA is erkend. Een overzicht van de erkende installaties vindt u op de website van de NVWA. Het drogestofgehalte van de mestkorrels is ten minste 90%. Wilt u mestkorrels naar landen buiten de Europese Unie exporteren? Dan gelden vaak andere de eisen dan in de Europese Unie. De eisen die het land van bestemming stelt, vindt u op de website van de NVWA.

 • Onderzoek welke documenten u naast het CMR-document (verplichte internationale vrachtbrief) nodig heeft.
 • Vraag uiterlijk 2 werkdagen voor de exportdatum de exportdocumenten aan. Dit doet u in e-CertNL.
 • Heeft u een exportdocument nodig waarbij een of meerdere eisen op oranje vallen? Dan moet u de inspectie eerder aanvragen: voor 23.59 uur van de derde werkdag voor het transport.
 • U ontvangt de exportdocumenten uiterlijk een werkdag voor de exportdatum van de NVWA. Wijzigen er op het laatste moment gegevens en levert u deze op tijd aan? Dan stuurt de NVWA het certificaat op de exportdatum naar u toe.
 • In e-CertNL print u het CMR-document uit.
 • Tijdens het transport moeten de gezondheidsverklaring (als deze nodig is) en het CMR-document in de wagen aanwezig zijn.

U hoeft geen Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) op te maken en uit te printen bij het vervoer van mestkorrels. Bij export van mestkorrels met een droge stof gehalte van 90% of meer is bemonsteren per vracht niet nodig. Het transport mag u zonder AGR/GPS uitvoeren.

Service menu right