Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer

Meer artikelen
Koeien in een vrijloopstal - mestverwerkingsplicht voor de landbouwer

Bent u landbouwer en wordt er op uw bedrijf meer dierlijke mest geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden? Dan moet u een deel van dit overschot laten verwerken.

Mestproducenten regelen dit onder andere door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Het kan zijn dat u ook (een deel van) uw melkveefosfaatoverschot moet laten verwerken. Meer informatie hierover leest u op de pagina Verantwoorde groei melkveehouderij.

Bedrijfsoverschot berekenen

Het bedrijfsoverschot berekent u als volgt. U neemt de hoeveelheid mest (in fosfaat) die de dieren op uw bedrijf en natuurterrein naar verwachting produceren in een kalenderjaar. Die vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte voor landbouwgrond en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden. U berekent de productie van dierlijke mest op uw bedrijf op dezelfde manier als bij het stelsel van gebruiksnormen. Een deel van dit overschot moet u laten verwerken. U sluit hiervoor overeenkomsten met mestverwerkers af.

Verwerkingspercentages mest

Verwacht u een bedrijfsoverschot, dan moet u een deel (%) van de mest laten verwerken. Het percentage dat u moet laten verwerken, hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt en verschilt per jaar. De percentages worden jaarlijks vastgesteld.

Regio20142015201620172018
Zuid30%50%55%59%59%
Oost15%30%35%52%52%
Overig5%10%10%10%10%

De regio's zijn hetzelfde als de concentratiegebieden die gelden voor de dierproductierechten. In het 'Overzicht gemeenten per concentratiegebied' onder aan deze pagina staan de grenzen van deze gebieden. Heeft u een bedrijf met productielocaties in verschillende regio's? Dan geldt voor uw hele bedrijf het hoogste verwerkingspercentage dat voor ten minste een van de locaties geldt. Aan het einde van het jaar moet de hoeveelheid mest die u heeft laten verwerken overeenkomen met het geldende percentage van uw bedrijfsoverschot.

Mogelijk bent u gedeeltelijk/volledig uitgezonderd van de mestverwerkingsplicht. Meer hierover leest u op de pagina Vrijstellingen en uitzonderingen mestverwerkingsplicht landbouwer.

Download:

Service menu right