Mestverwerkingsplicht voor de verwerker en de bewerker

Meer artikelen
Mestverwerkingsplicht voor verwerker en behandelaar

U verwerkt of bewerkt mest voor de mestverwerkingsplicht die geldt voor mestproducenten. U heeft hiervoor een mestverwerkingsovereenkomst afgesloten.

Nederlandse mestproducenten moeten een deel van de mest die op hun bedrijf wordt geproduceerd, laten verwerken. Dit kan door een mestverwerkingsovereenkomst af te sluiten met een mestverwerker. Maar u kunt ook een zogenoemde driepartijenovereenkomst (DPO) afsluiten met een verwerker én een bewerker (in de wet ook wel mestbehandelaar genoemd).

Registratie en administratie

Als mestverwerker of mestbewerker hoeft u zich niet apart voor de mestverwerkingsplicht bij ons te registeren. Maar u moet als mestverwerker wel al bij ons geregistreerd zijn als intermediaire onderneming. U mag geen mest met opmerkingscode 61 aanvoeren voordat u geregistreerd bent.

In uw administratie als bewerker of verwerker houdt u extra gegevens bij over:

  • de hoeveelheid dierlijke meststoffen in kilogram fosfaat, waarvoor u mestverwerkingsovereenkomsten (MVO's) heeft afgesloten;
  • de vervoersbewijzen dierlijke meststoffen die bij de mestverwerkingsplicht horen;
  • welke aan- of afvoertransporten voor de mestverwerkingsplicht zijn uitgevoerd;
  • de afgesloten MVO's;
  • de bewerkte en/of verwerkte hoeveelheden fosfaat en onderbouwing daarvan.

De bewerker moet alle mest van de mestproducent ontvangen en in hetzelfde kalenderjaar leveren aan een verwerker. Een verwerker moet in het kalenderjaar alle verplichtingen aangegaan met VDM 61 en de DPO in het betreffende kalenderjaar verwerken.

Service menu right