Mestverwerkingsplicht voor de verwerker

Meer artikelen
Mestverwerkingsplicht voor verwerker en behandelaar

Landbouwers die meer dierlijke mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf in Nederland kunnen plaatsen, moeten een deel van dit bedrijfsoverschot laten verwerken. Hiervoor sluiten ze mestverwerkingsovereenkomsten (MVO's) af met u als mestverwerker. Zorg ervoor dat u geregistreerd bent als intermediaire onderneming voordat u mest aanvoert met een VDM met opmerkingscode 61 of als u een partij bent in een driepartijenovereenkomst (DPO).

De totale hoeveelheid mest (in kilogram fosfaat) waarvoor u als verwerker in een jaar overeenkomsten heeft afgesloten, moet u ook in datzelfde kalenderjaar verwerken. Dat is alle dierlijke mest met opmerkingscode 61 op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) plus de hoeveelheid die u heeft vastgelegd in DPO’s.

Mestboekhouding

De verplichting geldt voor het verwerken van dierlijke mest uitgedrukt in kilogram fosfaat. U bent niet verplicht om dierlijke mest te verwerken van de landbouwer waarmee u de MVO heeft afgesloten. Het mag ook mest van een andere landbouwer zijn. Het gaat erom dat u de overeengekomen kilogram fosfaat verwerkt. Met uw mestboekhouding toont u aan dat u voldoende mest (in kilogram fosfaat) heeft verwerkt. Voor export doet u dit met uw VDM's. De gegevens over verbranding, vergassing, korrelen en bewerken van digestaat houdt u bij in uw eigen administratie. U vult op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de opmerkingscode 61 in bij:

  • afvoer van een vracht mest van een landbouwbedrijf naar u als verwerker voor de mestverwerkingsplicht (u slaat de mest op in uw opslag);
  • directe export van een vracht mest van een landbouwbedrijf voor de mestverwerkingsplicht waarbij u de verwerker bent en als vervoerder op het VDM staat.

Voorbeeld

Hier leest u een voorbeeld van hoe alle partijen aan hun verplichting voldoen met een VDM met opmerkingscode 61. Landbouwer A is varkenshouder, heeft een bedrijfsoverschot van 1000 kilogram fosfaat en moet 300 kilogram fosfaat laten verwerken. Landbouwer B is pluimveehouder, heeft een bedrijfsoverschot van 2000 kilogram fosfaat en moet 600 kilogram fosfaat laten verwerken.

U bent verwerker en u exporteert de kilogram fosfaat. A levert de 300 kilogram fosfaat aan u. U slaat deze mest op in een eigen opslag. Op het VDM vult u als leverancier A in en uzelf als afnemer. Het maakt niet uit wie de vervoerder is. U vult opmerkingscode 61 in. Dit betekent dat u 300 kilogram fosfaat moet verwerken.

B levert de 600 kilogram fosfaat ook aan u. Op het VDM vult u als leverancier B in en uzelf als afnemer. Het maakt niet uit wie de vervoerder is. U vult opmerkingscode 61 in. Dit betekent dat u 600 kilogram fosfaat moet verwerken. U mag deze 600 kilogram ook direct exporteren zonder dat u het in opslag neemt. Dan vult u op het VDM B als leverancier in, uzelf als vervoerder en de buitenlandse partij als afnemer. Ook in deze situatie vult u opmerkingscode 61 in.

De landbouwers A en B voldoen zo aan de mestverwerkingsplicht. U bent verplicht om 900 kilogram fosfaat te verwerken. U kunt met B afspreken om meer pluimveemest te exporteren. U gaat 900 kilogram fosfaat van B exporteren, waarvan 600 kilogram met opmerkingscode 61 en 300 kilogram fosfaat zonder opmerkingscode 61. Zo blijft B voldoen aan zijn mestverwerkingsplicht. U heeft zo voldaan aan uw verwerkingsplicht om 900 kilogram te verwerken. U kunt dan de 300 kilogram fosfaat van A afzetten in Nederland.

Houdt u er hierbij wel rekening mee dat u de mest van A eerst in opslag neemt en niet direct afzet in Nederland. Hiermee voldoen alle partijen aan hun mestverwerkingsplicht.

Driepartijenovereenkomst

Levert de landbouwer de mest niet rechtstreeks aan u, maar aan een mestbewerker? Dan sluit u een driepartijenovereenkomst (DPO) af met een landbouwer en een bewerker. U moet de overeengekomen hoeveelheid dierlijke mest (in kilogram fosfaat) verwerken. Het maakt hierbij niet uit wie de leverancier is van de mest of welke soort mest u verwerkt.

Verwerkt u mest van een landbouwer of bewerker waarmee u geen DPO heeft afgesloten? Dan tellen deze kilogrammen wel voor u mee als verwerkte mest. Een DPO is een overeenkomst tussen 3 partijen: een landbouwer, een mestbewerker en een mestverwerker. Een verwerker is nooit een landbouwbedrijf.

Bent u in uw onderneming naast mestverwerker ook mestbewerker? Dan sluit u geen DPO af. Hiervoor gebruikt u een VDM waarbij u opmerkingscode 61 invult.

Service menu right