Service menu right

Controle op grondgebruik

De uitrijregels zijn bedoeld om (mogelijke) schadelijke effecten van mest op landbouwgrond, overige grond, primaire waterkeringen en natuurgrond te beheersen. Wij en de NVWA controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Controle op uitrijregels

Het verschilt hoeveel en wanneer u mest mag uitrijden. Dit hangt namelijk af van uw grondsoort, grondgebruik, mestsoort en mesttype dat u gebruikt. De NVWA controleert hierop.

Controle op grasland scheuren

Grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen mag onder voorwaarden in bepaalde perioden. De NVWA controleert hierop.

Controle op vanggewas na maïs

Teelt u maïs op zand- of lössgrond? Dan moet u vanggewas na maïs inzaaien. Dat mag op verschillende manieren. De NVWA controleert hierop.

Boete bij overtreding of OM bepaalt straf

Als wij of de NVWA een overtreding ziet, dan krijgt u een boete en kunnen wij uw derogatievergunning intrekken. U krijgt misschien ook een korting op subsidies. Lees meer over de kortingen op GLB randvoorwaarden.

Als de NVWA een overtreding ziet, kan het ook zijn dat ze een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie (OM) sturen. In dat geval bepaalt de strafrechter de straf en de hoogte er van.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u goed weet wat de voorwaarden zijn om uit te rijden, te scheuren of wanneer u een vanggewas moet zaaien.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *