Controle op grondgebruik | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Controle op grondgebruik

27-05-2021

De uitrijregels zijn bedoeld om (mogelijke) schadelijke effecten van mest op landbouwgrond, overige grond, primaire waterkeringen en natuurgrond te beheersen. Wij en de NVWA controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Controle op uitrijregels

Het verschilt hoeveel en wanneer u mest mag uitrijden. Dit hangt namelijk af van uw grondsoort, grondgebruik, mestsoort en mesttype dat u gebruikt. De NVWA controleert hierop.

Controle op grasland scheuren

Grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen mag onder voorwaarden in bepaalde perioden. De NVWA controleert hierop.

Controle op maïspercelen

Teelt u maïs op zand- of lössgrond? Dat mag als u dit vooraf bij ons heeft gemeld. De NVWA controleert hierop.

Controle op vanggewas na maïs

Teelt u maïs op zand- of lössgrond? Dan moet u vanggewas na maïs inzaaien. Dat mag op verschillende manieren. De NVWA controleert hierop.

Boete bij overtreding of OM bepaalt straf

Als wij of de NVWA een overtreding zien, dan krijgt u een boete en kunnen wij uw derogatievergunning intrekken. U krijgt misschien ook een korting op subsidies. Lees meer over de kortingen op Randvoorwaarden GLB.

Als de NVWA een overtreding ziet, kan het ook zijn dat ze een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie (OM) sturen. In dat geval bepaalt de strafrechter de straf en de hoogte er van.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u goed weet wat de voorwaarden zijn om uit te rijden, te scheuren, maïs te telen of wanneer u een vanggewas moet zaaien.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.