Service menu right

Controle op verantwoord groeien melkvee

Het stelsel Verantwoorde Groei Melkveehouderij is bedoeld om melkveebedrijven verantwoord te laten groeien. Wij en de NVWA controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Groeien mag alleen onder voorwaarden

Melkveebedrijven mogen onder voorwaarden groeien. Groeit uw melkveebedrijf en gaat u meer melkvee houden? Dan kijkt u elk jaar of u een Melkvee Fosfaat Overschot (MFO) heeft. Deze berekening bewaart u in uw administratie. Wij en de NVWA controleren hierop.

Hoogte boete bij overtreding

Heeft u het toegestane MFO niet of niet helemaal laten verwerken? Of heeft u niet genoeg grond om deze kilogrammen fosfaat te gebruiken? Dan betaalt u € 11 voor elke kilogram te veel fosfaat.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u steeds goed weet hoeveel fosfaat door melkvee op uw bedrijf wordt geproduceerd in een kalenderjaar. Zo weet u of u genoeg mest verwerkt en genoeg grond heeft. Tijdens het jaar kunt u extra mest verwerken of de fosfaatproductie van melkvee verlagen. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U moet er zelf voor zorgen dat de fosfaatproductie van melkvee niet groter is dan het toegestane MFO, of dat u genoeg grond heeft.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *