Derogatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Derogatie

15-04-2021

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Nederland heeft derogatie in 2020 en 2021. Een vergunning aanvragen voor deze jaren kan niet meer.

Voorwaarden

Nieuwe voorwaarde voor 2021

In 2021 is er één nieuwe voorwaarde voor derogatie. U doet niet tegelijk mee aan derogatie en Mest bovengronds uitrijden. U kiest dus zelf tussen deze 2 regelingen.

Alle voorwaarden voor 2021

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Meer hierover leest u hieronder bij Kosten voor derogatie. Misschien vragen wij u voor het monitoren om gegevens. Wij kunnen u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • Wij hebben in 2020 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit is alleen voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. Meer hierover leest u hieronder bij Buitentemperatuur bekijken.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden.

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Wij controleren uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt. Vanaf 2021 is dit niet meer alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de aanvullende gegevens over 2020 en 2021 op tijd. Voor 2020 doet u dit uiterlijk 31 januari 2021 via de pagina Aanvullende gegevens landbouwer.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium:
  • met hun eigen methode;
  • volgens het Protocol fosfaattoestand bepalen. Dit staat hieronder bij Bemestingsplan maken.
 • U maakt uiterlijk 1 februari 2021 een bemestingsplan. Meer hierover leest u hieronder.

Buitentemperatuur bekijken

Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. U gebruikt een kaart van het KNMI om te bepalen of u mag uitrijden. Op deze kaart ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt. Klik op de kaart hieronder om de temperatuur in uw regio te bekijken.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster is op 1 februari 2021 niet ouder dan 1 februari 2017. U bewaart de rapporten op uw bedrijf. Opsturen hoeft niet.

Wanneer en hoe aanvragen

Een derogatievergunning aanvragen kan nu niet. Heeft u een vergunning aangevraagd? Op mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag bekijken en beheren. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Kosten voor derogatie

U betaalt leges en monitoringskosten voor uw derogatievergunning.

Leges

Voor het aanvragen van uw vergunning betaalt u € 50 leges. U kunt deze op 2 manieren betalen:

 • iDEAL
  U betaalt direct online.
 • betaalverzoek
  U maakt het bedrag zelf over. U ontvangt het betaalverzoek in Mijn dossier, niet met de post.

Als uw betaling verwerkt is, komt uw vergunning in Mijn dossier. Bij een betaalverzoek duurt dit enkele weken.

Monitoringskosten

Aan het eind van het jaar betaalt u de kosten voor het monitoren van de milieueffecten. Het bedrag hangt af van uw aantal hectare landbouwgrond. Meer over de hoogte van de monitoringskosten leest u op Veelgestelde vragen over derogatie. Wij schrijven het bedrag automatisch af van uw rekening. U machtigt ons hiervoor bij de aanvraag van uw derogatievergunning. Voor wij het bedrag afschrijven, ontvangt u eerst een brief.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd. U ontvangt uw derogatievergunning na het betalen van de leges.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.