Service menu right

Derogatie

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Nederland heeft derogatie in 2020 en 2021. Een vergunning voor 2020 aanvragen kan van 3 augustus tot en met 4 september.

Voorwaarden voor 2020

Nieuwe voorwaarde voor 2020

In 2020 is er één nieuwe voorwaarde. Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. U gebruikt een kaart van het KNMI om te bepalen of u mag uitrijden. Op deze kaart ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt. Klik op de kaart hieronder om de temperatuur in uw regio te bekijken.

Alle voorwaarden voor 2020

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Meer hierover leest u hieronder bij Kosten voor derogatie. Misschien vragen wij u voor het monitoren om gegevens. Wij kunnen u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • Wij hebben in 2019 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C.

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Wij controleren uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de aanvullende gegevens over 2019 en 2020 op tijd. Heeft u in 2019 geen uitnodiging ontvangen voor het doorgeven van aanvullende gegevens? Dan mag u ze nog doorgeven. U doet dit uiterlijk 4 september 2020 via de pagina Aanvullende gegevens landbouwer.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium:
  • met hun eigen methode;
  • volgens het Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie. Dit staat hieronder.
 • U maakt uiterlijk 4 september 2020 een bemestingsplan. Meer hierover leest u hieronder bij Bemestingsplan maken.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster is op 4 september 2020 niet ouder dan 4 september 2015. U bewaart de rapporten op uw bedrijf. Opsturen hoeft niet.

Voorwaarden voor 2021

In 2021 is er één nieuwe voorwaarde voor derogatie. U doet dan niet mee aan de Vrijstelling bovengronds uitrijden. U kiest dus zelf of u meedoet aan derogatie of aan de vrijstelling bovengronds uitrijden.

Wanneer en hoe aanvragen

U kunt een derogatievergunning aanvragen van 3 augustus tot en met 4 september. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u TAN-codes nodig.

Uw aanvraag direct regelen

Kosten voor derogatie

U betaalt leges en monitoringskosten voor uw derogatievergunning.

Leges

Voor het aanvragen van uw vergunning betaalt u € 50 leges. U kunt deze op 2 manieren betalen:

 • iDEAL
  U betaalt direct en ziet uw vergunning meteen in Mijn dossier.
 • betaalverzoek
  U maakt het bedrag zelf over en ziet uw vergunning na enkele weken in Mijn dossier.

Monitoringskosten

Aan het eind van het jaar betaalt u de kosten voor het monitoren van de milieueffecten. Het bedrag hangt af van uw aantal hectare landbouwgrond. Meer over de hoogte van de monitoringskosten leest u op Veelgestelde vragen over derogatie. Wij schrijven het bedrag automatisch af van uw rekening. U machtigt ons hiervoor bij de aanvraag van uw derogatievergunning. Voor wij het bedrag afschrijven, ontvangt u eerst een brief.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd. U ontvangt uw derogatievergunning na het betalen van de leges.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *