Service menu right

Dikke fractie periodiek bemonsteren

Levert u een constante stroom dierlijke mest met mestcode 13, 43 of een mengsel daarvan? En is de kwaliteit van deze mest altijd hetzelfde? Dan mag u de bemonstering hiervan misschien periodiek laten doen, in plaats van per vracht. Aanmelden kan het hele jaar door.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U levert dierlijke mest van een constante kwaliteit. Dit betekent dat het fosfaatgehalte in de monsters van 8 opeenvolgende vrachten niet meer dan 15% verschilt van het gemiddelde.
  • U heeft een overeenkomst met Kiwa VERIN.
  • U heeft een Fertigarant-certificaat van Kiwa VERIN.

Kwaliteit mest altijd hetzelfde

Als u periodiek wilt bemonsteren moet de mest een constante kwaliteit hebben. Dit betekent dat de hoeveelheid fosfaat in de monsters niet meer dan 15% verschilt van het gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend over de laatste 8 mestmonsters. Na elk nieuw monster valt de oudste af.

Een monsternemende organisatie komt zonder aankondiging bij u langs en neemt monsters. Wij werken hierin samen met van Kiwa VERIN. Zij bepalen wanneer uw mest bemonsterd wordt en berekent het gemiddelde.

Eerst een certificaat nodig

Voordat u zich bij ons aanmeldt, tekent u een overeenkomst voor periodieke bemonstering met Kiwa VERIN. Ook vraagt u een Fertigarant-certificaat bij hen aan.

Wanneer en hoe aanmelden

Als u het certificaat en de overeenkomst van Kiwa VERIN heeft, meldt u zich bij ons aan. U kunt zich het hele jaar door aanmelden op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Uw aanmelding direct regelen

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Als wij uw aanvraag goedkeuren krijgt u een vrijstelling voor vrachtbemonstering. U geeft dit dan eerst door aan Kiwa VERIN. Daarna mag u beginnen met periodiek bemonsteren.

Afmelden

Wilt u uw vrachten niet langer periodiek bemonsteren? Dan kunt u zelf uw aanvraag intrekken. Dit doet u met het formulier waar u zich ook mee heeft aangemeld op mijn.rvo.nl.

Lijst met vrijstelde bedrijven

Bedrijven die periodiek laten bemonsteren leveren mest waarvan het fosfaatgehalte steeds hetzelfde is. Heeft u mest nodig? Dan weet u bij hen altijd vooraf wat de kwaliteit is van de mest. Dit is handig voor de leverancier en voor u. De lijst met gecertificeerde bedrijven vindt u op Fertigarant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.