Service menu right

Veelgestelde vragen over dikke fractie bemonsteren

Veelgestelde vragen

Een bedrijf laat dikke fractie periodiek bemonsteren. Wat zijn de voordelen als ik mest van dat bedrijf afneem?

U weet dan van tevoren wat het fosfaatgehalte is van de mest die u afneemt. Bovendien moet de leverancier voor periodiek bemonsteren een Fertigarant certificaat hebben. Dat geeft het u meer zekerheid dat er niet is gefraudeerd met de mest.

Wie controleert of ik mij aan de regels houd voor periodiek bemonsteren?

Kiwa VERIN is de instantie die controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor periodiek bemonsteren. Daarvoor gebruikt Kiwa Verin het kwaliteitssysteem Fertigarant.

Kiwa VERIN geeft opdracht aan de monsternemende organisatie voor het nemen van de monsters. Wij hebben hier geen invloed op. Voldoet u niet aan die voorwaarden? Dan trekt Kiwa Verin uw Fertigarant certificaat in. U moet dan weer elke vracht apart laten bemonsteren.