Handel met fosfaatrechten melkvee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Handel met fosfaatrechten melkvee

06-07-2021

Heeft u te weinig fosfaatrechten en extra nodig, of heeft u ze juist over? En wilt u daarom handelen met fosfaatrechten? Dan meldt u dat bij ons. Dat doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft. Bij een overdracht van fosfaatrechten romen wij meestal 20% af.

Overdragen

Voorwaarden voor overdragen

 • U bent landbouwer.
 • U draagt over aan een landbouwer.
 • U meldt de overdracht aan ons. Houd er rekening mee dat u dit doet in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.

Wanneer en hoe melden

Melden doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft op mijn.rvo.nl. Draagt u de rechten over (vervreemder)? Dan meldt u de Overdracht fosfaatrechten. Bent u de ontvanger (verwerver)? Dan ondertekent u het Concept melding overdracht. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Uw melding direct regelen

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is een bevestiging dat wij uw formulier hebben ontvangen. We gaan dan voor u aan de slag.

De ontvanger betaalt € 100 administratiekosten voor de overdracht. Deze krijgt binnen 14 dagen een rekening. Als wij de betaling hebben ontvangen, verwerken wij de overdracht van de fosfaatrechten binnen 8 weken. Als wij de overdracht goedkeuren, krijgen de ontvanger en de overdrager een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Deze bevestiging kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Intrekken

Wilt u de overdracht toch niet door laten gaan? U kunt uw Concept overdracht fosfaatrechten intrekken als:

 • u nog geen bevestiging van de overdracht heeft gekregen;
 • de andere partij (ontvanger of overnemer) het formulier nog niet ondertekend heeft.

Als wij de overdracht al verwerkt hebben, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. In de brief bij het overzicht staat hoe u dit doet.

Afroming

Bij een overdracht van fosfaatrechten romen wij meestal 20% af, behalve als:

 • er erfopvolging is;
 • er bloed- of aanverwantschap is in de 1e, 2e of 3e graad;
 • er vorming is van een man-vrouwmaatschap, man-vrouw-VOF of man-vrouw-CV (dit geldt voor een huwelijk en een geregistreerd partnerschap);
 • de fosfaatrechten in hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf waar deze rechten vandaan kwamen.
Wilt u weten of er bij verschillende voorbeelden van (bedrijfs)overdrachten wel of geen afroming is? Kijk in de Toelichting afroming overdrachten fosfaatrechten.

Hypotheekhouder

Zit er een blokkaderecht op de fosfaatrechten? En draagt u over aan iemand anders? Dan moet de hypotheekhouder mee tekenen voor het overdragen van de rechten. De hypotheekhouder registreert zich hiervoor eerst bij ons met het formulier Melding hypotheekhouder op mijn.rvo.nl.

Laten vervallen

Wilt u (een deel van) uw fosfaatrechten laten vervallen? Dan kunt u dit melden. Zorg er wel voor dat u genoeg fosfaatrechten overhoudt voor de gehouden dieren in het jaar waarin u de rechten laat vervallen.

Hoe melden

U kunt uw fosfaatrechten laten vervallen met het formulier Vervallen van productierechten op mijn.rvo.nl. Met dit formulier meldt u dat u uw fosfaatrechten helemaal of voor een deel wilt laten vervallen. Print het formulier uit en stuur het ondertekend naar ons op. Ook kunt u aangeven hoeveel productierechten u nog wilt gebruiken.

Na uw melding

Nadat wij uw formulier hebben beoordeeld, krijgt u van ons een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. Hierop staat een actueel overzicht van uw productierechten. Als u uw productierechten laat vervallen, kunt u dit niet meer terugdraaien. U kunt ze ook niet meer overdragen.

Melkveebedrijf overdragen of (af)splitsen

Draagt u het hele bedrijf over? De nieuwe eigenaar krijgt automatisch de fosfaatrechten.

Wilt u een deel van uw bedrijf overdragen? Of draagt u uw bedrijf over aan meerdere partijen? Dat noemen we (af)splitsen. U moet in die situaties de rechten die u wilt overdragen apart aan ons doorgeven. Lees meer over de soorten bedrijfsoverdrachten en wanneer u dit aan ons door moet geven op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Hoe bedrijfsoverdracht melden

U geeft de overdracht door met het formulier Bedrijfsoverdracht melden op mijn.rvo.nl.

Hoe (af)splitsing melden

Bij een (af)splitsing vult u 2 formulieren in. U vult eerst het formulier Bedrijfsoverdracht in op mijn.rvo.nl. Daarin geeft u aan wat u gaat overdragen en aan wie. Daarna vult u ook het formulier Fosfaatrechten overdragen in op mijn.rvo.nl. Op dit formulier geeft u door hoeveel productierechten u overdraagt.

Had u tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 een bedrijfsoverdracht en heeft u niet dit gemeld? Op Veelgestelde vragen over fosfaatrechten staat meer informatie hierover.

Vrijstelling zoogkoeienhouderij

Heeft u zich met uw bedrijf aangemeld voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij en draagt u uw bedrijf over? Wij dragen de vrijstelling niet over. Wil de overnemende partij toch meedoen met de vrijstelling? Dan moet deze zich opnieuw aanmelden en zorgen dat zij of hij aan de voorwaarden voldoet. Lees meer op Vrijstelling zoogkoeienhouderij.

Handel terugzien in Mijn dossier

U ziet in Mijn dossier hoeveel fosfaatrechten u heeft onder Registraties op de pagina Fosfaatrechten. Hier staan deze onderdelen:
 • benutbare rechten
 • blokkaderecht
 • uw verwerkte verandering

Benutbare rechten

Dit zijn de fosfaatrechten die u mag gebruiken.

Blokkaderecht

Heeft u een blokkaderecht op uw bedrijf? Dan staan hier de gegevens van de hypotheekhouder(s).

Uw verwerkte verandering

U ziet hierin een aantal onderdelen:
 • eerst (initieel) vastleggen: dit zijn fosfaatrechten die uw bedrijf krijgt. Het aantal fosfaatrechten dat u ziet kan veranderen. Dit kan door bijvoorbeeld een afhandeling van bezwaar, knelgeval of een herziening beschikking fosfaatrechten.
 • overdracht: dit zijn veranderingen in het aantal fosfaatrechten door bijvoorbeeld (ver)koop, (ver)lease of bedrijfsoverdracht.
 • aanpassing (correctie): dit zijn aanpassingen in het aantal fosfaatrechten door bijvoorbeeld in- en uitscharen, knelgeval of bezwaren.
U krijgt een Overzicht geregistreerde fosfaatrechten, een herbeschikking of een Beslissing op bezwaar als wij uw aanpassingen hebben behandeld.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over fosfaatrechten melkvee verzameld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.