Hoe fosfaatrechten overdragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hoe fosfaatrechten overdragen

28-10-2020

Heeft u te weinig fosfaatrechten en extra nodig, of heeft u ze juist over? En wilt u daarom handelen met fosfaatrechten? Dan meldt u dat bij ons. Bij het overdragen korten wij meestal 20% op de fosfaatrechten.

Rechten overdragen

Wilt u rechten overdragen of heeft u rechten nodig? Dit doet u met het formulier Overdracht productierechten op mijn.rvo.nl. Op dit formulier geeft de persoon die de rechten overdraagt (vervreemder) aan hoeveel fosfaatrechten hij overdraagt aan de ontvanger (de verwerver). Vanaf het moment dat de ontvanger bericht heeft gekregen van ons dat de overdacht is geregistreerd, kan zij of hij ze het hele kalenderjaar gebruiken.

Tijdelijk overdragen

U kunt met een andere landbouwer afspreken dat u de fosfaatrechten voor één kalenderjaar uit gebruik geeft. U draagt uw fosfaatrechten dan maar tijdelijk over. Op de overdracht geeft u dit aan met heenlease.

Wilt u dit doen? Dan melden beide partijen de overdracht van deze fosfaatrechten. Degene die de rechten overdraagt meldt de heenlease. Degene die rechten tijdelijk heeft overgenomen meldt de teruglease als de fosfaatrechten weer teruggaan naar de eerste partij. Hoe u dit doet leest u in het formulier.

U betaalt 2 keer administratiekosten van € 100. Daarnaast korten wij in principe 20% op de heenlease. Is de heen- en teruglease binnen hetzelfde jaar? Dan korten wij niet op de teruglease.

Goedkeuring nodig van hypotheekhouder

Zit er een blokkaderecht op de fosfaatrechten? En draagt u over aan iemands anders? Dan moet de hypotheekhouder mee tekenen voor het overdragen van de rechten. De hypotheekhouder registreert zich hiervoor eerst bij ons met het formulier Melding hypotheekhouder op mijn.rvo.nl. Wij brengen u ervan op de hoogte als dit gebeurt en het staat ook in Mijn dossier.

Hoeveel mag u in het jaar van overdracht gebruiken

De vervreemder en de ontvanger van de fosfaatrechten maken afspraken over hoeveel fosfaatrechten zij mogen gebruiken in het jaar dat ze de overdracht doen. Dit is de benuttingsafspraak die hoort bij het overdragen van de fosfaatrechten. De rechten die de vervreemder in het jaar van het overdragen nodig heeft, mag de ontvanger niet gebruiken. De vervreemder moet genoeg fosfaatrechten overhouden voor haar of zijn eigen melkvee.

In het volgende kalenderjaar mag de ontvanger sowieso alle overgedragen fosfaatrechten gebruiken.

Wanneer 20% korten

Draagt u fosfaatrechten (tijdelijk) over? In principe korten wij elke overdracht met 20%. Bij:

 • overdracht van fosfaatrechten.
 • overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen.
 • lease van fosfaatrechten. Wanneer de heen- en de teruglease binnen één jaar is, dan korten wij één keer. U betaalt wel 2 keer administratiekosten.

Bijvoorbeeld als u als natuurlijk persoon:

 • fosfaatrechten overdraagt aan iemand met wie u geen bloed- of aanverwantschap heeft. Of wel bloed- of aanverwantschap, maar niet in de 1e, 2e of 3e graad.
 • fosfaatrechten overdraagt vanuit of aan een BV of NV. Met een BV of NV kunt u namelijk geen bloed of verwantschap hebben. 
 • fosfaatrechten overdraagt vanuit of aan een samenwerkingsverband waar u zelf niet in zit en waar ook geen familielid in de 1e, 2e of 3e graad zit.

Wanneer niet korten

Soms korten we niet. Bij:

 • erfopvolging.
 • overdracht van fosfaatrechten aan een persoon met wie u bloed- of aanverwantschap heeft. Dit kan in de 1e, 2e en 3e graad zijn.
 • vorming van een man-vrouwmaatschap, man-vrouw-VOF of man-vrouw-CV (zowel voor een huwelijk als een geregistreerd partnerschap). Hierbij brengt de man of vrouw die in het samenwerkingsverband zit dus zelf de rechten in.
 • fosfaatrechten die eerder in het kalenderjaar zijn ontvangen met een overdracht en die hetzelfde kalenderjaar nog teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan kwamen.

Bijvoorbeeld als u:

 • fosfaatrechten overdraagt aan een maatschap waarin een persoon zit met wie u bloed- of aanverwantschap heeft. Dit kan in de 1e, 2e of 3e graad zijn. Het maakt niet uit wie verder in de maatschap zit;
 • namens de maatschap (waar uzelf in zit) fosfaatrechten overdraagt aan een persoon met wie u bloed- of verwantschap heeft. Dit moet in de 1e, 2e of 3e graad zijn. Het maakt niet uit wie verder in de maatschap zit;
 • fosfaatrechten inbrengt in een maatschap waar u zelf in zit samen met anderen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.