Hoeveel fosfaatrechten nodig | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hoeveel fosfaatrechten nodig

01-07-2020

Heeft u een bedrijf met melkvee? Dan heeft u fosfaatrechten nodig om dit melkvee te mogen houden. Had u in 2015 al melkvee en ook op 1 januari 2018 ? Het melkvee dat u hield op 2 juli 2015 bepaalt dan hoeveel fosfaatrechten u ontvangt.

Fosfaatrechten in beschikking

Heeft u een beschikking gehad? Hierin staat hoeveel fosfaatrechten u bedrijf heeft per 1 januari 2018. Het aantal fosfaatrechten zegt hoeveel fosfaat u mag produceren met uw melkvee. 1 fosfaatrecht is 1 kilogram fosfaat. Hoeveel kilogram fosfaat 1 koe produceert, berekent u zelf met vastgestelde normen:

 • De vastgestelde excretienormen 2015 voor melk- en kalfkoeien in tabel 6. De tabel staat hieronder.
 • De vastgestelde excretienormen 2015 voor jongvee jonger dan een jaar (categorie 101) en voor jongvee van een jaar en ouder (categorie (102) in tabel 4. De tabel staat hieronder.
 • De fosfaatproductie per melk- en kalfkoe (categorie 100) hangt af van de gemiddelde melkproductie per koe op uw bedrijf in 2015.
Heeft u meer fosfaatrechten nodig voor het melkvee dat u heeft? Lees meer op Handel met fosfaatrechten.

Berekening van uw fosfaatrechten

Wij hebben deze gegevens gebruikt om uw fosfaatrechten te bepalen: de fosfaatproductie van uw melkvee op 2 juli 2015 en uw grondgebondenheid.

Fosfaatproductie 2 juli 2015

De fosfaatproductie met melkvee op 2 juli berekent u met deze gegevens:

 • Het melkvee dat u op 2 juli 2015 hield: aantal stuks melkvee dat melkkoe is op 2 juli 2015. En het aantal stuks jongvee dat u hield op 2 juli 2015.
 • De gemiddelde melkproductie per melkkoe in 2015 en de fosfaatproductienorm die daarbij hoort. En de fosfaatproductie van het jongvee.

Hoe fosfaatproductie berekenen

De fosfaatproductie berekent u zo: het aantal melkvee op 2 juli 2015 x de fosfaatproductienorm. De fosfaatproductie drukken we uit in kilogram.

Grondgebondenheid

Met grondgebondenheid bedoelen we dat u genoeg grond heeft voor het melkvee dat u houdt. Hiervoor heeft u deze gegevens nodig:

 • Fosfaatruimte 2015
 • Het melkvee dat u in 2015 hield: aantal stuks melkvee dat melkkoe is in 2015. En het aantal stuks jongvee dat u hield in 2015.

Fosfaatruimte 2015

Om uw fosfaatruimte te berekenen heeft u deze gegevens nodig:

 • De oppervlakte van de grond. Dit staat in uw Gecombineerde opgave 2015.
 • De fosfaatgebruiksnorm 2015 per hectare in tabel 2. Deze staat hieronder. Wij gebruiken de gewascodes voor grasland, bouwland en natuurterrein en de fosfaattoestand van de bodem.
De fosfaatruimte in 2015 berekent u zo: uw grasland en bouwland in 2015 x uw fosfaatgebruiksnorm 2015 + uw oppervlakte natuurterrein in 2015 x uw hoeveelheid fosfaat hoort bij natuurterrein. Lees meer op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

Hoe grondgebondenheid berekenen

Of u grondgebonden bent berekent u zo: Uw fosfaatruimte in 2015 - het gemiddeld aantal melkvee in 2015 x de fosfaatproductienorm. Is het resultaat groter dan 0? Dan is uw fosfaatruimte groter dan uw fosfaatproductie en bent u grondgebonden.

Is het resultaat 0 of een negatief getal? Dan bent u niet-grondgebonden. U kreeg dan een korting op uw fosfaatrechten van maximaal 8,3%. Grondgebonden bedrijven kregen geen korting.

Uitzonderingen

U kon zich aanmelden voor een aantal uitzonderingen. Zo kon u meer fosfaatrechten ontvangen dan in uw beschikking stond.

Bijzondere omstandigheden

U kon meer fosfaatrechten krijgen als u in de periode van 1 januari tot en met 1 april 2018 aan ons doorgaf dat u op 2 juli 2015 een bijzondere omstandigheid had op uw bedrijf. Het gaat om:

 • ziekte of overlijden
 • ernstige dierziekte
 • vernieling stal
 • verbouwing van de stal
 • nieuw gestart bedrijf
 • realisatie natuur en infrastructuur

Lees meer op Bijzondere omstandigheden.

In- en uitscharen

Schaarde u dieren in- of uit op 2 juli 2015? In de periode van 1 januari tot en met 1 april 2018 kon u samen met de in- of uitschaarder een melding van het overdragen van de daarbij behorende rechten aan ons doen. Lees meer op In- en uitscharen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.