Vrijstelling zoogkoeienhouderij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vrijstelling zoogkoeienhouderij

06-07-2021

Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat een kalf krijgt of bestemd is om een kalf te krijgen? U kunt misschien meedoen met de vrijstelling zoogkoeienhouderij. U heeft dan geen fosfaatrechten meer nodig voor deze dieren. Aanmelden voor 2021 kan niet meer. Aanmelden voor 2022 kan wel.

Voorwaarden voor deze regeling

Wilt u meedoen aan de vrijstelling? Dit zijn de voorwaarden:

  • U meldt zich aan voor de vrijstelling. Dit kan elk jaar tot en met 1 november of tot en met 1 december in het jaar voordat u voor het eerst wilt meedoen aan de vrijstelling. Lees meer bij Wanneer en hoe aanmelden op deze pagina.
  • U verklaart dat u zich houdt aan de voorwaarden.
  • U houdt geen jongvee voor de melkveehouderij, melkkoeien of kalfkoeien meer op uw bedrijf.
  • U schaart geen vrouwelijke runderen in of uit van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld.
  • U zorgt ervoor dat de vrouwelijke runderen die u van uw bedrijf afvoert na die tijd niet gehouden worden op een bedrijf dat melk produceert voor de consumptie of verwerking.

Als u zich heeft aangemeld vanaf 2018, 2019, 2020 of 2021 dan geldt de vrijstelling ook voor de jaren daarna. U hoeft zich dus niet elk jaar opnieuw aan te melden. U houdt zich wel aan de voorwaarden zolang u meedoet aan de vrijstelling.

Vervallen fosfaatrechten

Een voorwaarde voor de vrijstelling is dat u al uw toegekende fosfaatrechten laat vervallen. Dit doet u met het formulier Vrijstelling zoogkoeienhouderij. Hou rekening met een verwerkingstijd van 8 weken. Lees meer bij Wanneer en hoe aanmelden op deze pagina.

Heeft u na uw aanmelding voor de vrijstellingsregeling alsnog fosfaatrechten toegekend gekregen? Bijvoorbeeld met een bezwaar, knelgeval, bedrijfsoverdracht of door in- en uitscharen. Stuur dan zo snel mogelijk het formulier Vervallen dierproductierechten naar ons om deze fosfaatrechten te laten vervallen. Zo zorgt u ervoor dat u gebruik kunt blijven maken van de vrijstellingsregeling.

Verkochte fosfaatrechten

U moet alle fosfaatrechten laten vervallen die aan uw bedrijf zijn toegekend. Heeft u (een deel van) uw fosfaatrechten verkocht? En hebben wij dat verwerkt? Dan moet u zorgen dat u al uw fosfaatrechten weer terugkoopt voordat u ze kunt laten vervallen. Dit is een voorwaarde voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij.

Eigenaar of bestuurder ander bedrijf

Was u in de afgelopen 3 jaar ook bestuurder van een ander bedrijf dat fosfaatrechten heeft ontvangen? Of bent u dit nog steeds? Dan moet u bij uw andere bedrijf ook de fosfaatrechten laten vervallen om te voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling. Dit doet u met het formulier Vervallen dierproductierechten.

Uw melding direct regelen

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij op mijn.rvo.nl. Hebben wij uw bedrijf fosfaatrechten toegekend? Of zijn rechten toegekend aan een bedrijf waarvan u bestuurder bent (geweest)? Meld u dan uiterlijk 1 november 2021 aan voor de vrijstellingsregeling en het doorhalen van uw fosfaatrechten. Heeft u geen fosfaatrechten ontvangen voor uw bedrijf of een bedrijf waarvan u bestuurder bent (geweest)? U kunt zich aanmelden tot en met 1 december 2021.

Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Uw aanmelding direct regelen

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bij de aanmelding heeft u verklaard dat u aan de voorwaarden voldoet. Dit beoordelen wij niet en u krijgt hier ook geen aparte brief over. Blijkt dat u in een jaar niet voldoet aan de voorwaarden? Dan mag u dat jaar niet meedoen met de vrijstelling. U moet dan dus genoeg fosfaatrechten hebben voor het aantal kilogram fosfaat dat uw jongvee dat een kalf krijgt of bestemd is om een kalf te krijgen produceert.

Heeft u in het formulier aangegeven dat uw fosfaatrechten mogen vervallen? Daar krijgt u nog wel beslissing over. Die ontvangt u binnen 8 weken na uw aanmelding met de brief Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. De fosfaatrechten die u van ons heeft gehad staan dan vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar op 0 kilogram.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over fosfaatrechten melkvee verzameld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.