Welke dieren fosfaatrechten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Welke dieren fosfaatrechten

01-07-2020

Houdt u melkvee? Dan heeft u fosfaatrechten nodig. U heeft niet voor alle runderen fosfaatrechten nodig. 

Voor welke dieren fosfaatrechten

U heeft fosfaatrechten nodig voor melkvee dat u bedrijfsmatig houdt in diercategorie 100, 101 en 102. Dat zijn deze dieren:

Welke dieren fosfaatrechten?
DiercategorieDefinitie
100Melk- en kalfkoeien: dit zijn koeien (bos taurus) die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en die u voor de melkproductie of de fokkerij houdt. Koeien die drooggezet zijn en koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken, vallen hier ook onder.
101Vrouwelijk en mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij (dus ook mannelijk jongvee dat bedoeld is om fokstier voor de melkveehouderij te worden).
101Vrouwelijk jongvee tot 1 jaar voor de vleesveehouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen.
102Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de melkveehouderij.
102Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder voor de vleesveehouderij dat bestemd is om een kalf te krijgen.
NukaMannelijk en vrouwelijk kalf van een melk- en kalfkoe tot en met 14 dagen (nuchtere kalveren) op een melkveehouderij. Na deze 14 dagen zijn geen fosfaatrechten meer nodig als het kalf bestemd is voor de vleesveehouderij. Het kalf is niet bestemd om zoogkoe te worden.
Jongvee van een zoogkoeVanaf dag 0 is dit jongvee voor de melkveehouderij of vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij (101) als het bestemd is om later melk-, kalf-, of zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Bedrijfsmatig melkvee

Met bedrijfsmatig bedoelen we melkvee dat u voor gebruiks- en winstdoeleinden houdt. U kunt ook bedrijfsmatig dieren houden hebben zonder dat u bij KVK staat ingeschreven. Bijvoorbeeld als u tijdelijk dieren van iemand anders op uw land houdt en u hiervoor geld krijgt. Of als u de melk of het vlees van uw dieren verkoopt. Is dit bij u zo? Dan heeft u een bedrijf waarvoor fosfaatrechten nodig zijn.

Bent u geen landbouwer maar een particulier? Lees dan meer op Particulieren met grond en mest.

Voor welke dieren niet

Niet voor alle runderen heeft u fosfaatrechten nodig. In dit overzicht leest u voor welk rundvee niet.

Welke dieren geen fosfaatrechten?
DiercategorieDefinitie
104fokstieren: dit zijn stieren van 1 jaar en ouder.
112witvleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden.
115startkalveren voor rosévlees of roodvlees.
116rosevleeskalveren van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden.
117rosevleeskalveren van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden.
120weide en zoogkoeien: dit zijn koeien die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn.
122roodvleesstieren van ca. 3 maanden tot de slacht. Ossen en vrouwelijke dieren die op deze manier worden gemest vallen hier ook onder.
 jongvee van een melk- en kalfkoe ouder dan 14 dagen dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.
 jongvee van een zoogkoe dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.

Melkvee als hobby

Heeft u een (intensief) landbouwbedrijf, maar houdt u ook melkvee voor de hobby? Voor deze hobbydieren heeft u geen fosfaatrechten nodig, omdat u ze niet bedrijfsmatig houdt.

Soms rechten voor vleesvee

Houdt u vleesvee met jongvee voor de vleesproductie? De beleidsregel Fosfaatrechten jongvee betekent het volgende voor u:

  • U heeft alleen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat een kalf gaat krijgen.
  • U heeft geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat u alleen houdt voor de vleesproductie en dat nooit een kalf gaat krijgen.

Vrijstelling voor zoogkoeienhouders

Bent u zoogkoeienhouder en heeft u jongvee dat bestemd is om kalveren te krijgen? Hiervoor heeft u fosfaatrechten nodig. Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u als zoogkoeienhouder wel een vrijstelling krijgen. Met deze vrijstelling heeft u geen fosfaatrechten meer nodig om kalveren te krijgen. Lees meer op Vrijstelling zoogkoeienhouderij.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.