Fosfaatreductie melkvee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fosfaatreductie melkvee

01-07-2020

Met het fosfaatreductieplan moesten we in 2017 op 2 manieren de fosfaatproductie verlagen. Veehouderijen moesten minder vrouwelijke runderen houden. En mengvoerbedrijven moesten hun fosfor in mengvoer verlagen. Er spelen in 2020 nog meerdere zaken voor het fosfaatreductieplan.

Actuele informatie over fosfaatreductie in 2020

We hebben vrijwel alle bezwaarschriften afgehandeld. Er liggen op dit moment nog honderden beroepsdossiers bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Door veranderingen in I&R kunnen er nog herbeschikkingen door ons worden verstuurd.

Gecombineerde beschikking

Wij versturen nog gecombineerde beschikkingen. Deze bestaat uit één saldo met de berekeningen van alle 5 periodes. U krijgt een gecombineerde beschikking als wij:

  • nog een de-minimisverklaring van u nodig hebben om uw bonus te betalen;
  • voor één of meer periodes nog geen beschikking hebben gestuurd;
  • herberekeningen door veranderingen in I&R hebben gedaan;
  • herberekeningen door de afhandeling van uw bezwaar/beroep hebben gedaan.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken online bezwaar maken op mijn.rvo.nl.

Uw bezwaar direct regelen

Wilt u schriftelijk bezwaar maken? Stuur uw ondertekende bezwaarschrift binnen 6 weken naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
postbus 40219
8004 DE Zwolle

De-minimis verklaring versturen

Wij mogen uw bonus alleen uitbetalen als wij een de-minimisverklaring van u hebben. Krijgt u een bonus, maar heeft u de verklaring nog niet naar ons verstuurd? Versturen kan nog tot en met 31 december 2020. Vul het formulier Verklaring de-minimissteun op mijn.rvo.nl. Print uw formulier en zet uw handtekening. Scan het in als PDF en stuur het daarna naar: fosfaatreductie@rvo.nl.

Uw verklaring direct regelen

Uitspraken van CBb

Het CBb heeft de eerste inhoudelijke beroepszaken afgehandeld. Lees meer op uitspraken CBb.

Veehouderijen houden minder runderen in 2017

Had u in 2017 meer vrouwelijke runderen dan op 2 juli 2015? Dan moest u met het fosfaatreductieplan terug naar dit aantal. Als u niet genoeg grond had, dan moest u 4% extra vrouwelijke runderen wegdoen. Dat deed u in 5 periodes van 2 maanden. Na elke periode moest u steeds minder vrouwelijke runderen houden ten opzichte van het aantal runderen dat u hield op 1 oktober 2016.

U hoorde van ons per periode of u genoeg vrouwelijke runderen had weggedaan. Had u dat? Dan kreeg u van ons een bonus. U moest geld aan ons betalen als dat niet was gelukt. De bonus of heffing verrekenden we met uw melkgeld. De bonus konden we betalen nadat u een de-minimis verklaring aan ons had gestuurd.

Zelf berekenen hoeveel runderen

U berekende zelf hoeveel vrouwelijke runderen u mocht houden. In de brochure Fosfaatreductiemaatregelen 2017 staat een uitleg van de verschillende berekeningen. De rekentool helpt u bij de berekeningen.

Mengvoerbedrijven verlagen fosfor in 2017

Naast veehouderijen kregen ook mengvoerbedrijven regels in 2017 om te zorgen dat de fosfaatproductie omlaag ging. Met de maatregel Voerspoor melkveehouderij moesten zij het fosforgehalte in hun voer verlagen. Hierdoor verminderden zij de fosfaatproductie van melkvee met 1,7 miljoen kilogram.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.