Extra organische mest uitrijden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extra organische mest uitrijden

01-01-2021

Is de fosfaattoestand op uw bouwland hoog? Dan mag u extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan is dit 10 kilogram. Melden kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december.

Voorwaarden voor deze regeling

 • De fosfaattoestand van uw bouwland is hoog. De fosfaatklassen en de Pw-klassen die daarbij horen vindt u op Fosfaatdifferentiatie.
 • U gebruikt mest die zorgt voor meer organische stof in de grond. U doet dit met in elk geval 20 kilogram fosfaat per hectare. U doet dat met één van deze mestsoorten, of een mengsel hiervan:
  -strorijke vaste mest van rundvee
  -strorijke vaste mest van schapen
  -strorijke vaste mest van geiten
  -strorijke vaste mest van paarden
  -dikke fractie van mest van rundvee
  -champost
  -gft-compost
  -groencompost
 • U geeft aan ons door op welk perceel u de extra fosfaat gebruikt.

Biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf? Dan mag u 10 kilogram fosfaat per hectare extra uitrijden. Naast de mestsoorten hierboven mag u ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. U bemest het perceel dan zo kort mogelijk voor het inzaaien of poten van de gewassen.

Wanneer en hoe melden

U meldt het extra gebruik van organische mest op mijn.rvo.nl. Melden kan het hele jaar door, maar u doet dat uiterlijk op 31 december. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

Uw melding direct regelen

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw bewijs en laat u zien bij een controle.

Percelen veranderen

Heeft u het formulier al verstuurd? En gebruikt u toch een ander of een extra perceel? Of heeft u een fout gemaakt? Verstuur het formulier dan helemaal opnieuw naar ons. Meld daarbij alle percelen aan die u gebruikt voor de extra organische mest. Wij combineren uw formulieren namelijk niet. Wij gebruiken voor controles het laatste formulier dat u naar ons verstuurt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.