Fosfaatdifferentiatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fosfaatdifferentiatie

15-04-2021

Heeft uw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kunt u extra fosfaat gebruiken. Hoeveel u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van uw grond. Aanmelden kan van 1 maart tot en met 15 mei.

Nieuwe manier fosfaattoestand bepalen

Vanaf 2021 bepaalt u de fosfaattoestand met P-CaCl2- en P-Al-getallen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. Oude verslagen met PAL of Pw blijven nog wel geldig. Heeft u een verslag met de nieuwe én de oude getallen? Dan kiest u zelf welke u gebruikt. De hoeveelheid extra fosfaat kan daarbij verschillen.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U heeft grasland of bouwland met een fosfaattoestand in klasse arm, laag, neutraal of ruim.
  • Een geaccrediteerd laboratorium bemonstert en analyseert uw grond volgens het juiste bemonsteringsprotocol. Dit protocol staat onderaan deze pagina.
  • Het laboratorium stelt de fosfaattoestand uiterlijk 15 mei vast in een analyserapport.
  • U geeft in de Gecombineerde opgave de PAL- en Pw-, of de P-AL- en P-CaCl2-waarden door. Dit kan uiterlijk 15 mei.
  • De datum waarop u de grond liet bemonsteren is op 15 mei niet langer geleden dan 4 jaar. U mag de resultaten uit het rapport 4 jaar gebruiken. Gaat het om fosfaatklasse arm, en gebruikt u de resultaten voor het eerst? Dan is het rapport niet ouder dan één jaar.
  • U bewaart het rapport op uw bedrijf. Nieuwe gebruikers van het perceel mogen het rapport ook gebruiken.
  • U gebruikt voor de extra fosfaat alleen kunstmest, dierlijke mest en organische mest. Heeft u derogatie? Houd er dan rekening mee dat een van de voorwaarden daarbij is dat u geen fosfaat uit kunstmest gebruikt.

Analyse met PAL of Pw gebruiken

Gebruikt u nog analysegegevens met PAL of Pw getallen? Dan bepaalt u de klasse van de fosfaattoestand met tabel Grasland PAL of Bouwland Pw. Rechts ziet u hoeveel fosfaat u in totaal mag gebruiken.

Geldigheid grondmonsters

In het overzicht monstername ziet u hieronder tot wanneer uw monster geldig is. In 2021 mag u als uitzondering ook analyses gebruiken van monsternames tussen 15 mei 2016 en 15 mei 2017. Ook al is dit rapport ouder dan 4 jaar.

Datum monsternameGeldig tot en met
15 mei 2016 t/m 15 mei 201715 mei 2021
16 mei 2017 t/m 15 mei 201815 mei 2021
16 mei 2018 t/m 15 mei 201915 mei 2022
16 mei 2019 t/m 15 mei 202015 mei 2023
16 mei 2020 t/m 31 december 202015 mei 2024

Topografisch perceel groter dan 5 hectare

Heeft u een perceel groter dan 5 hectare? En is Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie gebruikt? Dan nam u meerdere monsters en berekent u het gewogen gemiddelde om de fosfaattoestand van uw hele perceel te bepalen. Onze rekenhulp (Excel) helpt u daarbij.

Bij Protocol Fosfaatarm en Fosfaatfixerend was 1 mengmonster genoeg. Ook als uw topografische perceel groter is dan 5 hectare. Heeft het topografische perceel meerdere gebruikers? Dan had u één monster per gebruiker nodig.

Analyse met P-CaCl2 en P-Al gebruiken

Heeft u percelen op de nieuwe manier laten bemonsteren? Dan bepaalt u de fosfaattoestand met de tabellen Grasland P-CaCI2/P-AI en Bouwland P-CaCI2/P-AI. In het vak waar uw P-Cacl2-getal en uw P-Al-getal elkaar kruisen, ziet u de klasse van de fosfaattoestand van het perceel.

Hoeveel fosfaat gebruiken?

Heeft u de fosfaattoestand van uw grond bepaald met de tabellen hierboven? In de tabel Hoeveel fosfaat P-CaCI2/P-AI hieronder ziet u per klasse hoeveel fosfaat u mag gebruiken.

Geldigheid van analyses met P-CaCl2 en P-Al

Verslagen uit 2020 en 2021 met P-CaCl2 en P-Al blijven 4 jaar geldig. Ook als uw laboratorium nog niet aan de normen uit het nieuwe bemonsteringsprotocol voldoet. Laboratoria kunnen tot en met 30 juni 2021 accreditatie aanvragen bij de Raad voor Accreditatie. Ze hebben dan een jaar de tijd om accreditatie te krijgen. In dat jaar mogen ze wel P-Cacl2- en P-AL-analyses uitvoeren.

Protocol voor het bemonsteren

Er is nog maar 1 bemonsteringsprotocol voor de gecombineerde fosfaatindicator. Dit protocol bestaat uit 2 methodes waaruit u kunt kiezen. De eerste werd eerst alleen gebruikt bij klasse laag, neutraal en ruim. Dit is een eigen methode, die u altijd baseert op de W-methode, zig-zagmethode of kruislingse bemonstering. Vanaf 2021 mag dat ook bij klasse arm. De tweede is een uitgebreidere methode die eerst vooral werd gebruikt bij klasse arm. Dit is de gestratificeerde steekproef. Deze methode mag u nog steeds gebruiken, maar dat hoeft dus niet meer. Beide methoden staan in de PDF onderaan deze pagina.

Topografische percelen groter dan 5 hectare

Heeft u een perceel groter dan 5 hectare? Dan laat u meerdere mengmonsters nemen en krijgt u meer analyseresultaten. U berekent het gewogen gemiddelde om de fosfaattoestand van uw hele topografische perceel te bepalen. Hier is nog geen rekenhulp voor.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 maart tot en met 15 mei. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Uw aanmelding direct regelen

Na uw aanmelding

Na het versturen van de Gecombineerde opgave ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.