Service menu right

Fosfaatdifferentiatie

Heeft uw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kunt u extra fosfaat gebruiken. Hoeveel u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van uw grond. Hiervoor laat u de grond bemonsteren en analyseren. Aanmelden kan nu niet. Dit kan van 1 maart tot en met 15 mei.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U heeft grasland of bouwland met een lagere fosfaattoestand. In de tabellen hieronder ziet u welke klassen er zijn.
  • U laat uw grond bemonsteren en analyseren volgens het bemonsteringsprotocol. Een geaccrediteerd laboratorium doet dit. In de tabellen hieronder ziet u welke protocollen er zijn.
  • Het laboratorium heeft de fosfaattoestand uiterlijk 15 mei vastgesteld in een analyserapport.
  • Het analyserapport is op 15 mei niet ouder dan 4 jaar. U mag de resultaten uit het rapport 4 jaar gebruiken. Gaat het om fosfaatklasse arm, en gebruikt u de resultaten voor het eerst? Dan is het rapport niet ouder dan 1 jaar.
  • U bewaart het rapport op uw bedrijf. Nieuwe gebruikers van het perceel mogen het rapport ook gebruiken.
  • U geeft uiterlijk 15 mei de PAL- en Pw-waarden van uw grond uit het rapport door in de Gecombineerde opgave.
  • U gebruikt voor de extra fosfaat alleen kunstmest, dierlijke mest en organische mest. Heeft u derogatie? Houd er dan rekening mee dat een van de voorwaarden daarbij is dat u geen fosfaat uit kunstmest gebruikt.

Lagere fosfaattoestand in de grond

Hoeveel extra fosfaat u mag gebruiken, hangt af van de fosfaattoestand. Voor grasland is dit uitgedrukt in PAL. Voor bouwland in Pw. In de tabellen hieronder ziet u welke klassen er zijn en hoeveel fosfaat daar in totaal bij hoort. Er staat ook bij welke bemonsteringsprotocollen u gebruikt. Klasse hoog is de standaard gebruiksnormen.

Grasland 2020 1

KlassePAL-waardeHoeveel fosfaat (per ha)Protocol voor bemonsteren
Hoog> 5075 kgGeen
Ruim41 t/m 5090 kgFosfaatdifferentiatie en Derogatie, of Fosfaatarm en Fosfaatfixerend
Neutraal27 t/m 4095 kgFosfaatdifferentiatie en Derogatie, of Fosfaatarm en Fosfaatfixerend
Laag16 t/m 26105 kgFosfaatdifferentiatie en Derogatie, of Fosfaatarm en Fosfaatfixerend
Arm< 16120 kgFosfaatarm en Fosfaatfixerend

Bouwland 2020 1

KlassePw-waardeHoeveel fosfaat (per ha)Protocol voor bemonsteren
Hoog> 5540 kgGeen
Ruim46 t/m 5560 kgFosfaatdifferentiatie en Derogatie, of Fosfaatarm en Fosfaatfixerend
Neutraal36 t/m 4570 kgFosfaatdifferentiatie en Derogatie, of Fosfaatarm en Fosfaatfixerend
Laag25 t/m 3580 kgFosfaatdifferentiatie en Derogatie, of Fosfaatarm en Fosfaatfixerend
Arm< 25120 kgFosfaatarm en Fosfaatfixerend

1 Wilt u de normen van 2019 weten? Deze staan in Tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen in het archief.

Topografisch perceel groter dan 5 hectare

Heeft u perceel groter dan 5 hectare? En gebruikt u Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie? Dan zijn meerdere mengmonsters nodig. U krijgt dan ook meerdere analyseresultaten. Dit gebeurt ook als uw perceel uit zowel grasland als bouwland bestaat. U berekent dan het gewogen gemiddelde om de fosfaattoestand van uw hele topografische perceel te bepalen. Onze rekenhulp (Excel) helpt u daarbij.

Bij Protocol Fosfaatarm en Fosfaatfixerend is 1 mengmonster genoeg. Ook als uw topografische perceel groter is dan 5 hectare. Heeft het topografische perceel meerdere gebruikers? Dan is één monster per gebruiker nodig.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 maart tot en met 15 mei. Dit doet u in de Gecombineerde opgave.

Na uw aanmelding

Na het versturen van de Gecombineerde opgave ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *