Service menu right

Hoeveel mest andere grond

Hoeveel mest mag u uitrijden op natuurgrond, primaire waterkering en overige grond? Hiervoor zijn andere regels dan voor landbouwgrond.

Uitrijden op natuurgrond

Natuurgrond is grond met houtopstand met de hoofdfunctie natuur. Houtopstand is een groep bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend. Natuurgrond is bijvoorbeeld heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigteland, griend en laagveenmoeras. Grasland of bouwland met de hoofdfunctie natuur is ook natuurgrond.

Hoeveel uitrijden

In deze tabel staat hoeveel stikstof en fosfaat u per hectare per jaar mag uitrijden. Dit is steeds de maximale hoeveelheid. U mag de getallen die onder elkaar staan dus niet bij elkaar optellen.

Uitrijden op natuurgrond

MestsoortNatuurgrondGrasland met hoofdfunctie natuur
 StikstofFosfaatStikstofFosfaat
Dierlijke mestGeen max.20 kg170 kg70 kg
CompostGeen max.20 kg170 kg70 kg
Stikstofkunstmest 1Geen max.Geen max.Geen max.Geen max.
KalkmestGeen max.Geen max.Geen max.Geen max.


1De stikstofkunstmest heeft meer dan 0,5% droge stof.

Heeft u een pacht- of huurcontract (gebruiksovereenkomst) waarin een maximale hoeveelheid staat? Dan houdt u zich daaraan. Vanaf 2020 beschrijft u de maximale hoeveelheid in kilogram stikstof of fosfaat. Dit hoeft alleen in overeenkomsten die u na 1 januari 2020 afsluit. Had u voor deze datum al een overeenkomst? Dan hoeft u dit alleen aan te passen als u deze verandert of verlengt.

Uitrijden op primaire waterkering

Primaire waterkeringen zijn in de meeste gevallen dijken. Ze beschermen ons land tegen het water uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Tegelijkertijd worden ze ook gebruikt voor landbouwactiviteiten, zoals beweiding met schapen, bemesting en maaien van het gras.

Heeft u een primaire waterkering in gebruik waarop gras groeit? En gebruikt u deze voor landbouwactiviteiten? Deze grond hoort misschien niet bij de oppervlakte landbouwgrond van uw bedrijf, omdat u niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft. U geeft de primaire waterkering dan apart op in de Gecombineerde opgave. Hoe u dat doet leest u bij Percelen registreren op mijn.rvo.nl.

Hoeveel uitrijden

In deze tabel staat hoeveel u per jaar per hectare mag uitrijden. Dit is steeds de maximale hoeveelheid. U mag de getallen die onder elkaar staan dus niet bij elkaar optellen.

Uitrijden op een primaire waterkering

MestsoortNormen voor een primaire waterkering
 Stikstof uit dierlijke mestStikstof 1Fosfaat 1
Dierlijke mest170 kg170 kg90 kg
Kunstmest-170 kg90 kg
Compost-170 kg-
Zuiveringsslib-170 kg-
Overige organische mest-170 kg-


1Strooit het waterschap kunstmest op de waterkering die u in gebruik heeft? Dan houdt u deze hoeveelheden bij in uw administratie.

Heeft u een pacht- of huurcontract (gebruiksovereenkomst) waarin een lagere maximale hoeveelheid staat? Dan houdt u zich daaraan.

Hoe telt de primaire waterkering nog meer mee?

  • Heeft u derogatie? De oppervlakte van de waterkering telt niet mee voor de 80% graslandberekening. Ook mag u niet de extra dierlijke mest van 250 of 230 kilogram gebruiken en fosfaatkunstmest gebruiken op de waterkering.
  • Voor de mestverwerkingsplicht is uw fosfaatruimte 90 kilogram fosfaat per hectare. Is in uw gebruiksovereenkomst minder afgesproken? Dan is dat uw mestplaatsingsruimte voor de mestverwerkingsplicht.
  • De hoeveelheden stikstof en fosfaat die u binnen het bedrijf naar de waterkering brengt, hoeft u niet met een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) te registreren.
  • U houdt zich aan de regels voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals u dat gewend bent. Dat betekent dat u de waterkering gebruikt voor landbouwkundige activiteiten, zoals het laten weiden van schapen.
  • Heeft u een secundaire of regionale waterkering? En heeft u niet de feitelijke beschikkingsmacht? Hiervoor zijn dezelfde voorwaarden als voor de primaire waterkering.

Uitrijden op overige grond

Hoort de grond niet bij de landbouwgrond van uw bedrijf? En is het ook geen natuurgrond? Dan is het overige grond. Denk hierbij aan sportvelden, plantsoenen, campings, volkstuinen en grasland waar hobbydieren grazen.

Hoeveel uitrijden

In deze tabel staat hoeveel kilogram stikstof en fosfaat u per hectare per jaar mag uitrijden. Dit is steeds de maximale hoeveelheid. U mag de getallen die onder elkaar staan dus niet bij elkaar optellen. De dierlijke mest die uw hobbydieren produceren tijdens beweiden telt ook mee.

Uitrijden op overige grond

MestsoortSportvelden
Plantsoenen
Campings
Grasland gebruikt voor diervoer
(door beweiden van hobbydieren,
of door het gras te maaien)
Volkstuinen
 StikstofFosfaatStikstofFosfaatStikstofFosfaat
Dierlijke mestGeen max.20 kg170 kg90 kg170 kg60 kg
CompostGeen max.20 kg170 kg90 kg170 kg60 kg
Overige organische mest1Geen max.20 kg170 kg90 kg170 kg60 kg
Herwonnen fosfaatGeen max.20 kg170 kg90 kg170 kg60 kg
Stikstofkunstmest2Geen max.Geen max.Geen max.Geen max.Geen max.Geen max.
KalkmestGeen max.Geen max.Geen max.Geen max.Geen max.Geen max.


De overige organische mest heeft een plantaardige oorsprong en is geen dierlijke mest, compost of zuiveringsslib.
2 De stikstofkunstmest heeft meer dan 0,5% droge stof.

Eén keer grote hoeveelheid compost uitrijden

U mag één keer in de 30 jaar een gift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een golfterrein. Dat mag alleen op overige grond. U meldt dit van tevoren bij ons op Grote compostgift uitrijden. Bent u de leverancier? Dan hoeft u geen melding te doen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.