Hoeveel stikstof landbouwgrond | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hoeveel stikstof landbouwgrond

01-01-2021

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de stikstofgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer stikstof gebruiken.

Hoeveel mag u gebruiken

Aan het begin van elk jaar berekent u hoeveel stikstof u maximaal mag gebruiken op uw landbouwgrond. Dit noemen we uw stikstofgebruiksruimte. Deze berekent u zo:

  • Aantal hectare landbouwgrond per gewas x de norm die bij uw gewas en grondsoort hoort.

U bepaalt uw totale stikstofgebruiksruimte door deze berekening voor al uw grondsoorten en gewassen te maken. De uitkomsten telt u bij elkaar op. Voor sommige gewassen telt u ook de volgteelt mee. Alle normen staan in tabel 2.

Bereken uw werkelijke gebruik

U past uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. Tijdens het jaar controleert u hoeveel mest u werkelijk gebruikt en of u daarmee binnen uw gebruiksruimte blijft. Dit houdt u bij in uw administratie.

Met de regelhulp rekent u gemakkelijk uw gebruiksruimte en werkelijke gebruik uit. Houd er rekening mee dat er geen rechten zijn verbonden aan de gegevens die u uitrekent in deze regelhulp.

Wilt u zien hoe u de berekeningen doet? Of wilt u meer achtergrondinformatie? Download dan onze brochure Hoeveel mest gebruiken. Hoe rekent u dat uit? Deze staat hieronder en gebruikt u ook voor de berekening van de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest en de fosfaatgebruiksnorm. De verschillende tabellen die u nodig heeft bij de berekeningen staan op de pagina Tabellen.

Meer stikstof gebruiken

Het is belangrijk om de hoeveelheid stikstof in de landbouwgrond op peil te houden voor gewasgroei. Daarom is het soms nodig om extra stikstof te gebruiken. Met de uitzonderingen hieronder kan dat.

Stikstofdifferentiatie

Ligt uw perceel op kleigrond? En had u de afgelopen 3 jaren hogere opbrengsten met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst? Afhankelijk van uw gewas mag u 15, 20 of 30 kilogram extra stikstof per hectare gebruiken. Lees meer op Stikstofdifferentiatie.

Stikstofherstelbemesting na extreme regen

Verwacht u door extreme regenval minder opbrengsten dan anders? Of is de kwaliteit van uw gewas hierdoor lager? Dan mag u op bouwland 25% extra kunstmest gebruiken. Lees meer op Stikstofherstelbemesting.

Extra stikstof bij hogere opbrengsten

Had u de afgelopen 3 jaren een hogere opbrengst? Voor bepaalde gewassen mag u extra stikstof gebruiken. Dat kan met de equivalente maatregel. Het maakt niet uit op welke grondsoort dit is. Hoeveel u extra mag gebruiken, hangt af van het gewas en uw opbrengsten. Lees meer op Equivalente maatregel.

Uitzonderingen combineren

U kunt de uitzonderingen hierboven met elkaar combineren, tenzij dit voor hetzelfde gewas is. Hiermee voorkomen we dat voor hetzelfde gewas de gebruiksnorm 2 keer wordt verhoogd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.