Equivalente maatregel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Equivalente maatregel

10-02-2021

Had u de afgelopen 3 jaren als landbouwer hogere gewasopbrengsten? Dan mag u meer stikstof gebruiken. Dit kan met de zogenaamde equivalente maatregel. U mag dan onder bepaalde voorwaarden extra bemesten. Aanmelden kan van 1 februari tot en met 1 juni.

Voorwaarden voor deze regeling

 • U teelt één van deze gewassen: suikerbieten, zaai-uien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, slasoorten (eerste teelt), andijvie (eerste teelt), winterpeen/waspeen, consumptie- of pootaardappellen.
 • U mag extra stikstof gebruiken als u in de afgelopen 3 jaar elk jaar hogere gewasopbrengsten had. Hoeveel extra stikstof u mag gebruiken hangt af van het gewas en de gemiddelde gewasopbrengst van dit gewas. Een overzicht hiervan staat in tabel 2b. Deze staat hieronder.
 • U gebruikt niet meer drijfmest (per hectare per jaar) dan:
  • 75 kg op zandgrond in Limburg of Noord-Brabant en lössgronden;
  • 100 kg op zandgrond in andere provincies, kleigrond en veengrond.
 • U bemest het gewas na 1 juli niet meer met drijfmest.
  • U gebruikt voor de extra bemesting alleen stikstofkunstmest.
 • U levert rechtstreeks aan afnemers. Gewasopbrengsten die u op het eigen bedrijf gebruikt of niet rechtstreeks aan afnemers levert, tellen niet mee.
 • U machtigt afnemers van suikerbieten, consumptieaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst automatisch met uw aanmelding. Zij geven de afgenomen hoeveelheden aan ons door als wij hen dat vragen.
 • U doet mee met monitoring van de milieueffecten.
 • U bewaart 5 jaar alle gegevens, zoals schriftelijk bewijs en een samenstellingsverklaring. Hierover leest u hieronder meer.

Gegevens bewaren

Van het jaar waarin u gebruikmaakt van de maatregel bewaart u in uw administratie welke mestsoorten u heeft gebruikt op uw bedrijf. Van de afgelopen 3 jaren bewaart u:

 • welke gewassen en rassen u op uw bedrijf heeft geteeld;
 • het aantal hectaren grond dat met de gewassen en rassen was beteeld;
 • de hoogte van de gewasopbrengst;
 • de afnemers van de gewassen.

Schriftelijk bewijs

U bewaart schriftelijk bewijs van de afnemers van de volgende gewassen: pootaardappelen, zetmeelaardappelen, bloemkool, broccoli, sla soorten (eerste teelt), prei, spinazie (eerste teelt), winterpeen/waspeen, zaai-ui en mais.

Met schriftelijk bewijs bedoelen we uw facturen, afleverbewijzen en historische financiële informatie. Uit deze stukken blijkt dat u het gewas aan een afnemer heeft geleverd en wat de gewasopbrengst was. De afnemer bevestigt dat de gegevens kloppen door de formulieren te ondertekenen.

Samenstellingsverklaring

Een accountant verklaart dat de geleverde gewasopbrengst overeenkomt met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Dat doet hij met een samenstellingsverklaring. Deze bewaart u vanaf 1 juni in uw administratie. Wat staat er in?

 • De totale gewasopbrengst van de afgelopen 3 jaren. Dit doet u met facturen, afleverbewijzen of andere bewijsstukken van de afnemer.
 • De prijs per gewichtseenheid van het gewas. De prijs is gelijk aan de normale marktprijzen.
 • De betaling van het gewas aan een afnemer. U kunt hiervoor facturen, afleverbewijzen of andere bewijsstukken laten zien.
 • Het gewas is de afgelopen 3 jaar geoogst.
 • De financiële gegevens zijn gelijk aan de gegevens van het financiële jaarverslag van uw bedrijf. Heeft u ook bewijs van levering van het gewas in de afgelopen 3 jaar aan een andere landbouwer? Zet die gegevens dan in de samenstellingsverklaring.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 februari tot en met 1 juni op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Uw aanmelding direct regelen

Combineren met stikstofdifferentatie

U mag de equivalente maatregel met stikstofdifferentiatie combineren. Dat kan alleen als het geen dubbele verhoging van de gebruiksnormen oplevert. U kunt zich voor hetzelfde gewas dus niet aanmelden voor beide regelingen.

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.