Stikstofdifferentiatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stikstofdifferentiatie

01-01-2021

Ligt uw perceel op kleigrond? En had u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten met suikerbieten, tarwe, gerst of aardappelen? Dan mag u extra stikstof gebruiken. Dit heet stikstofdifferentiatie. Aanmelden kan nu niet. Dit kan van 1 januari tot en met 15 mei.

Voorwaarden voor deze regeling

 • U teelt suikerbieten, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst of bepaalde aardappelen. Welke aardappelen meetellen leest u in tabel 2a. Deze staat hieronder.
 • Als u de afgelopen 3 jaar elk jaar in elk geval deze gemiddelde gewasopbrengst had, mag u deze hoeveelheid extra stikstof per hectare van het gewas gebruiken:
  • Suikerbieten, 75 ton: 15 kg
  • Wintertarwe, 9 ton: 15 kg
  • Zomertarwe, 8 ton: 20 kg
  • Wintergerst, 9 ton: 20 kg
  • Zomergerst, 7 ton: 30 kg
  • Aardappelen, 50 ton: 30 kg
 • U levert het gewas aan de verwerkende industrie, of een gespecialiseerd sorteerbedrijf.
 • Het verwerkende bedrijf maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie. De suikerbieten of aardappelen worden gebruikt voor producten voor menselijke consumptie.
 • U machtigt met uw aanmelding de afnemer van het gewas voor het verstrekken van gegevens over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd.
 • U bewaart de gegevens.

Gegevens bewaren

U bewaart deze gegevens van de afgelopen 5 jaar in uw administratie:

 • Het aantal hectares kleigrond waarop u aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst heeft geteeld.
 • De aardappelsoorten die u heeft geteeld.
 • De gewasopbrengst.
 • De afnemers van de gewassen.

Wanneer en hoe aanmelden

U kunt zich aanmelden van 1 januari tot en met 15 mei op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw aanmeldbewijs en laat u zien bij een controle.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over stikstofdifferentiatie verzameld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.