Wanneer mest uitrijden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wanneer mest uitrijden

20-01-2021

Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maakt het ook uit op welk grondtype u de mest uitrijdt. De uitrijperioden zijn hetzelfde in 2019, 2020 en 2021.

Dierlijke mest

GraslandDrijfmestVaste mest
Zand- en lössgrond16 februari t/m 31 augustus1 februari t/m 31 augustus
Klei- en veengrond16 februari t/m 31 augustus1 februari t/m 15 september 1

 

Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan mag u uitrijden van 1 december 2020 tot en met 15 september 2021.

BouwlandDrijfmest2Vaste mest
Zand- en lössgrond16 februari t/m 15 september 31 februari t/m 31 augustus4
Klei- en veengrond16 februari t/m 15 septemberHele jaar

 

Extra voorwaarden:

Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag u alleen drijfmest uitrijden als u op uw grond:

 • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;
 • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
 • in het aansluitende najaar bloembollen plant.
Gaat u maïs telen op uw bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag u pas drijfmest uitrijden vanaf 15 maart. U moet dan ook eerst uw Maïspercelen op zand- en lössgrond melden.

U mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Dierlijke mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
  • Dit geldt niet voor vaste dierlijke mest op grasland, waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer.
  • U mag wel dierlijke mest gebruiken als u binnen 8 dagen na gebruik een gewas inzaait. Voor maïs, aardappelen en bieten zijn extra voorwaarden.
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Zuiveringsslib

Voor zuiveringsslib gelden dezelfde regels als voor dierlijke mest. Net als bij drijfmest mag u zuiveringsslib vanaf 15 maart uitrijden op percelen waarop u maïs gaat telen. Dat geldt alleen voor de percelen op bouwland op zand- en lössgrond. Daarnaast zijn er voor zuiveringsslib nog extra situaties waarin u niet mag uitrijden.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Zuiveringsslib mag u ook niet uitrijden op:

 • weilanden tijdens de beweidingsperiode;
 • grond voor de teelt van voedergewassen: minder dan 3 weken voor de oogst;
 • grond voor groente- of fruitaanplant, tijdens de groeiperiode van de groente of het fruit. Dit geldt niet voor fruitbomen;
 • grond voor de teelt van groenten of vruchten die direct in contact staan met de bodem en rauw worden geconsumeerd: minder dan 10 maanden voor de oogst en ook niet tijdens de oogst.

Stikstofarm zuiveringsslib

In stikstofarm zuiveringsslib zit minder dan 70 gram stikstof per kilogram droge stof. Gebruikt u stikstofarm zuiveringsslib? Dit mag u altijd uitrijden als:

 • het niet gemengd is;
 • het direct door de producent of door niet meer dan één vervoerder naar uw bedrijf wordt gebracht;
 • u dit op de dag van de levering doet.

Compost

Compost mag u bijna altijd gebruiken. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Compost mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Overige organische mest

U mag het hele jaar overige organische mest uitrijden op landbouwgrond. U verdeelt de mest gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Overige organische mest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Langere uitrijperioden

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor de teelt van hyacinten of tulpen mag u vanaf 16 januari stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor fruitteelt op bouwland mag u het hele jaar ureum gebruiken.
 • Voor fruitteelt op bouwland mag u van 16 september tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken.
 • Voor de teelt van winterkoolzaad mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen.
 • Voor de teelt van rietzwenkgras, roodzwenkgras of veldbeemdgras mag u tot en met 15 oktober stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet u gelijkmatig betelen en de teelt is voor een tweede of latere oogst in het jaar daarna.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo mag de grond maar licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Situaties waarin u niet mag uitrijden

Stikstofkunstmest mag u niet uitrijden op:

 • een bodem die helemaal of voor een deel bevroren is, of waarop (voor een deel) sneeuw ligt;
 • een bodem waarvan de bovenste laag verzadigd is met water;
 • een bodem die in de periode van 1 september tot en met 31 januari tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd;
 • niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer;
 • beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast door geulenerosie;
 • bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer.

Kalkmest

Voor kalkmest zijn geen uitrijregels. U mag kalkmest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Overige anorganische mest

Voor overige anorganische mest zijn geen uitrijregels. U mag deze mest het hele jaar uitrijden. U verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.