Service menu right

Welke mest uitrijden

U kunt verschillende soorten mest gebruiken op landbouwgrond, natuurgrond, primaire waterkering en overige grond. Dierlijke mest wordt het meest gebruikt. Dat mag u op alle typen grond uitrijden. Dit geldt niet voor alles. Waarop u mag uitrijden hangt af van uw mestsoort.

Welke mest op welke grond

In dit overzicht ziet u welke mest er is en op welke grond u de mest mag uitrijden.

 LandbouwgrondNatuurgrondPrimaire waterkeringOverige grond
Dierlijke mestJaJaJaJa
ZuiveringsslibJaNeeNeeNee
CompostJaJaJaJa
Overige organische mestJaNeeJaJa, als de mest een volledig plantaardige afkomst heeft
KalkmestJaJaJaJa
StikstofkunstmestJaJaJaJa
Overige anorganische mestJaJaJaJa
Herwonnen fosfaatJaNeeJaJa

 

Wat is dierlijke mest

Onder deze mest valt alle mest van dieren die u op of in de grond gebruikt. Het gaat om:

  • uitwerpselen van dieren;
  • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren;
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren;
  • een product(mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat.

Wat is zuiveringsslib

Deze mest bestaat uit het organische materiaal dat overblijft na het zuiveren van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater. Het kan ook afvalwater zijn met een soortgelijke samenstelling. Het zit in septictanks en andere machines die afvalwater verzamelen, afvoeren en behandelen.

Wat is compost

Deze mest bestaat uit organische afvalstoffen. De afvalstoffen zijn met behulp van micro-organismen bijna tot vergane plantenresten (humus) afgebroken en omgezet tot een gelijkmatig eindproduct. In compost zit geen dierlijke mest en het is niet verpompbaar.

Wat is overige organische mest

Heeft u mest met een organische oorsprong, maar is het geen dierlijke mest, zuiveringsslib of compost? Dan is het overige organische mest.

Wat is stikstofkunstmest

Deze mest heeft geen organische oorsprong, maar is kunstmatig gewonnen. Er zit in elk geval meer dan 0,5 gewichtsprocenten stikstof in de droge stof. U voegt het toe aan de grond voor meer groei van gewassen.

Wat is kalkmest

Deze mest zorgt ervoor dat de zuurgraad in de bodem in stand blijft of verlaagt. Het is organisch of anorganisch.

Wat is overige anorganische mest

Deze mest heeft geen organische oorsprong en bestaat uit kunstmatig gewonnen voedingselementen. Denk hierbij aan mineralen van fysische of chemische industriële processen. Er zit ook calciumcyaanamide, ureum en condensatie- en associatieproducten in. Een voorbeeld is:

  • spuiwater;
    Heeft reststoffen uit luchtwassers die de lucht in de stal zuiveren. Er zit niet meer dan 0,5 gewichtsprocenten stikstof in de droge stof. Is dat wel zo? Dan is het stikstofkunstmest.

Wat is herwonnen fosfaat

Dit bestaat uit dicalciumfosfaat en magnesiumammoniumfosfaat. Die eerste komt vrij bij de zuivering van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater. Bij de zuivering van industrieel proceswater komt struviet vrij. Door struviet te pasteuriseren of te drogen komt er magnesiumammoniumfosfaat vrij. Is de struviet ontstaan uit dierlijke mest? Dan valt de mest onder dierlijke mest.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.