Service menu right

Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot

Heeft u een nieuwe en innovatieve stal? En staat uw stalsysteem nog niet in bijlage 1 van de RAV? U kunt erkenning voor uw systeem bij ons aanvragen. Uw stalsysteem komt op de bijlage te staan als wij en de staatssecretaris uw aanvraag goedkeuren. U mag dan de emissiefactor van uw stalsysteem gebruiken.

Voorwaarden voor deze regeling

Wilt u erkenning aanvragen? Er zijn verschillende stappen die u neemt. Welke? Dat ziet u in de afbeelding. Hieronder leest u per stap de voorwaarden.

In deze afbeelding ziet u de verschillende stappen die u neemt als u erkenning aanvraagt.

Bijzondere emissiefactor

U vraagt als veehouder eerst een bijzondere emissiefactor aan. Dat noemen we ook wel een proefstalaanvraag. Deze emissiefactor is gekoppeld aan het stalsysteem en is alleen voor uw bedrijf. Met deze factor kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente om uw systeem te gebruiken. Dit zijn de voorwaarden:

 • U wilt een stalsysteem gebruiken dat niet in Bijlage 1 van de RAV staat.
 • Het stalsysteem draagt genoeg bij aan de bescherming van het milieu tegen de gevolgen van ammoniakuitstoot. Dit toetsen wij met de vastgestelde maximale emissiewaarde. Deze staan in kolom C van het Besluit Emissiearme Huisvesting.
 • U kunt het stalsysteem in de praktijk gebruiken.
 • U weet zeker dat het stalsysteem gecontroleerd kan worden tijdens een controle.
 • Voor elk stalsysteem kan één veehouderij een bijzondere emissiefactor krijgen.
 • Voor elke soort stalsysteem kunnen niet meer dan 4 veehouderijen een bijzondere emissiefactor krijgen.
 • U stuurt een meetplan mee als bijlage. U gebruikt hiervoor Meetprotocol 2013a. Dit staat hieronder. Een gelijkwaardig protocol gebruiken mag ook.

Aanvraag goedgekeurd?

Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u een proefstalbeschikking. Hiermee kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente om uw stalsysteem te gebruiken. U bent dan ook verplicht om uw meetplan uit te voeren voor het systeem in uw stal.

Voorlopige emissiefactor

Is de aanvraag voor de bijzondere emissiefactor goedgekeurd (bij niet meer dan 4 veehouderijen)? Dan kan de producent van het stalsysteem een voorlopige emissiefactor aanvragen. Deze factor bepalen we met meerdere bijzondere emissiefactoren. We gebruiken een risicopercentage van 15% bij de emissiewaarde van de diercategorie waar het om gaat. Dit zijn de voorwaarden:

 • De voorlopige emissiefactor is niet hoger dan de maximale emissiewaarde. Deze staan in kolom C van het Besluit Emissiearme Huisvesting;
 • U vraagt zo snel mogelijk en binnen 3 jaar een definitieve emissiefactor aan.

Aanvraag goedgekeurd?

Als uw aanvraag is goedgekeurd, komt de voorlopige emissiefactor in bijlage 1 van de RAV te staan. Producenten mogen het stalsysteem dan ook op de markt brengen en andere veehouders kunnen het stalsysteem ook gebruiken. Anders dan bij de bijzondere emissiefactor, is de emissiefactor dus niet meer bedrijfsspecifiek.

Definitieve emissiefactor

Zijn de metingen uitgevoerd? Dan stuurt de producent de meetrapporten die hierbij horen naar ons. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft metingen laten doen volgens Meetprotocol 2013a. Dit protocol staat hieronder.
 • U stuurt de meetrapporten binnen 3 jaar naar ons toe.

Aanvraag goedgekeurd?

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd komt de emissiefactor als definitief in bijlage 1 van de RAV te staan. De voorlopige emissiefactor wordt dan vervangen. Was er geen voorlopige? De emissiefactor is meteen definitief.

Wanneer en hoe aanvragen

Aanvragen kan het hele jaar door. Dit doet u met het aanvraagformulier op mijn.rvo.nl. Welke bijlagen u nodig heeft staat in het formulier. U stuurt het formulier en de bijlagen in een e-mail. Het onderwerp van de e-mail is Aanvraag ammoniakregeling.

Uw aanvraag direct regelen

Aanvragen voor iemand anders

Wilt u voor een ander aanvragen, of wilt u iemand een machtiging geven? Gebruik dan het formulier Machtiging Regeling ammoniak en veehouderij op mijn.rvo.nl.

Na uw aanvraag

Als wij uw e-mail met alle bijlagen hebben gekregen, bespreken we dit met de Technische Advies Pool (TAP). Zij geven ons advies voor het beoordelen van RAV-aanvragen. In elk geval 2 deskundigen van de TAP beoordelen uw aanvraag en geven een eindadvies. De deskundigen werken voor deze bedrijven of organisaties:

 • Omgevingsdienst Utrecht
 • Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Agrifirm-Exlan
 • Wageningen University & Research
 • Witteveen & Bos
 • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
 • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Hoeve Advies

U ontvangt de beslissing van de TAP binnen 20 weken. Heeft u niet alle informatie meegestuurd? Dan kan het langer duren. Lees meer over het proces in de behandelroute hieronder.

Gegevens veranderen

Wilt u een bestaande systeembeschrijving op bijlage 1 veranderen? Gebruik het formulier Systeembeschrijving veranderen op mijn.rvo.nl. In het formulier staat welke bijlagen u nodig heeft.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.