Maispercelen op zand- en lössgrond melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Maispercelen op zand- en lössgrond melden

01-01-2022

Wilt u mais telen op uw percelen op zand- en lössgrond? U meldt dit vooraf bij ons. Zo kan de NVWA controleren of u zich houdt aan de kortere uitrijdperiode voor maispercelen op bouwland.

Melden kan van 1 januari tot en met 15 februari 2022.

Voorwaarden voor deze regeling

 • U meldt uiterlijk 15 februari bij ons op welke percelen u dit jaar van plan bent mais te telen. Dat doet u voor grasland en bouwland.
 • Heeft u een perceel niet gemeld? Dan mag u daarop dit jaar geen mais telen.
 • U geeft het uiterlijk 14 maart door als er iets verandert in de percelen waarop u mais gaat telen.
 • Heeft u gemeld dat u mais gaat telen op een bouwlandperceel? Dan rijdt u hierop geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit van 16 februari tot en met 14 maart.

Wanneer en hoe melden

U kunt de melding doen van 1 januari tot en met 15 februari 2022 op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een sms-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes of eHerkenning nodig.

Uw maispercelen direct melden

Stappenplan maispercelen melden

 1. U klikt hierboven op de knop Uw maispercelen direct melden.
 2. Klik dan onder Direct regelen op de knop Maispercelen Melden en log in.
 3. Na de schermen Startpagina en Relatiegegevens komt u bij het Overzicht maispercelen. Controleer of u hier alle percelen ziet staan, waarop u van plan bent mais te telen.
 4. Wilt u een perceel toevoegen, verwijderen of aanpassen? Klik dan op de knop Naar Mijn Percelen om uw percelen te wijzigen. Een stappenplan hiervoor vindt u op Stappenplan percelen registreren of wijzigen. Vergeet niet om uw wijzigingen te versturen.
 5. Met de knop Terug naar Maispercelen melden komt u weer in het formulier. Daar controleert u het overzicht opnieuw. U geeft ook aan of u de mais biologisch teelt.
 6. In het scherm Maispercelen klikt u bij elk perceel op het potloodje om het perceel te controleren. Is het perceel biologisch of in omschakeling? Dan geeft u dat hier aan. Zet daarna een vinkje om het perceel aan te melden voor maisteelt in 2022 en klik op Opslaan.
 7. Staat voor elk perceel een groen vinkje? Dan zijn alle gegevens ingevuld en opgeslagen en kunt u door naar de samenvatting.
 8. Als uw ingevulde gegevens in de samenvatting kloppen, gaat u naar de ondertekening. Vink de verklaring aan en klik op Controleren.
 9. Vink aan hoe u wilt ondertekenen en onderteken het formulier.
 10. Verstuur de melding.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze krijgt u ook per e-mail en staat in Mijn dossier onder Documenten. Samen met een overzicht van de percelen die u heeft gemeld. De ontvangstbevestiging is ook uw meldbewijs en laat u zien bij een controle. Na uw melding mag u mais telen op de percelen die u heeft doorgegeven.

Intrekken of veranderen tot en met 15 februari

U kunt uw melding nog veranderen. Wilt u bijvoorbeeld nog een perceel toevoegen, verwijderen of aanpassen? Ga dan opnieuw naar het formulier en klik op de knop Naar Mijn Percelen om uw percelen te wijzigen. Daarna verstuurt u uw melding opnieuw om de verandering door te geven. Wij kijken alleen naar uw laatste melding.

Intrekken of veranderen vanaf 16 februari

Vanaf 16 februari kunt u uw melding ook nog veranderen. Dat doet u uiterlijk op 14 maart. U kunt alleen nog de oppervlakte van een perceel kleiner maken of een perceel intrekken. Een perceel (opnieuw) toevoegen kan na 15 februari niet meer.

Geeft u voor een perceel een kleinere oppervlakte door dan de perceeloppervlakte? Dan mag u alleen op de kleinere oppervlakte mais telen. Trekt u een perceel dat u heeft aangemeld in? Dan mag u op dit perceel later in het jaar geen mais telen. Op bouwlandpercelen mag u vanaf de datum dat u de verandering doorgeeft drijfmest of zuiveringsslib uitrijden.

Toch geen mais telen?

Op een perceel dat u gemeld heeft mag u mais telen, maar dit hoeft niet. U mag ook iets anders telen zonder dat u het perceel intrekt. U geeft altijd in de Gecombineerde opgave door wat u uiteindelijk op een perceel teelt. Als u een bouwlandperceel niet intrekt, blijft daarvoor wel de kortere uitrijdperiode gelden.

Uitzondering

Teelt u mais met de biologische productiemethode en heeft u hiervoor een certificaat van Skal? Of teelt u suikermais onder folie? Dan hoeft u uw maispercelen niet te melden. U heeft dan ook niet te maken met de voorwaarde dat u korter mest mag uitrijden.

Waarom maispercelen melden

De kortere uitrijdperiode voor bouwlandpercelen waar u mais op teelt is ontstaan uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Door de kortere uitrijdperiode is de kans kleiner dat nitraat en fosfaat uitspoelt of afspoelt. Omdat de tijd tussen het bemesten en de opname door het gewas korter is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan deze uitrijdregel houdt. Hiervoor moet zij weten op welke percelen u van plan bent mais te telen. Daarom meldt u deze vooraf bij ons.

De kortere uitrijdperiode is alleen voor bouwland. Toch is de verplichting om mais te melden ook voor graslandpercelen. Dat heeft te maken met de controles. Als er mais op een perceel staat, is het niet te zien of er eerst gras heeft gestaan.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over maispercelen op zand- en lössgrond melden verzameld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.