Service menu right

Mest mengen

Sommige mestsoorten mag u mengen en andere soorten niet. Heeft u mest gemengd? Dan bepaalt u van het eindproduct de mestsoort. En u houdt zich aan de regels van deze mestsoort.

Welke mest mengen

U mag de meeste mestsoorten mengen met dezelfde soort mest. Mengen met een andere soort mag ook. Dat mag bij:

  • dierlijke mest
  • compost
  • overige organische mest
  • overige anorganische mest
  • EG-mest
  • kalkmest

Vloeibaar zuiveringsslib alleen met zelfde soort

U mag vloeibaar zuiveringsslib alleen mengen met ander vloeibaar zuiveringslib. Als u dat doet geeft u de hoeveelheid stikstof, fosfaat, droge stof en zware metalen van het mengsel aan ons door. Dit doet u op mijn.rvo.nl.

Digestaat alleen als strooisel met dierlijke mest

Gebruikt u digestaat als strooisel (boxvulling)? Dan mag het in de mestkelder gemengd worden met dierlijke mest. Co-vergist u op uw eigen bedrijf? De dunne fractie die hierdoor is ontstaan mag u gebruiken om de niet-verpompbare co-vergistingsmaterialen te verdunnen tijdens het co-vergistingsproces. Lees meer op Digestaat als mest gebruiken.

Welke mest niet mengen

Deze mestsoorten mag u niet met elkaar mengen:

Hoe mest mengen

Voordat u begint met mengen zorgt u ervoor dat elke mestsoort in het mengsel voldoet aan de algemene, landbouwkundige- en milieueisen. Deze staan in onze brochure Heeft u mest? Aan deze eisen moet het voldoen.

Nadat u heeft gemengd bepaalt u wat het eindproduct is. Het is altijd één van deze 3 soorten:

  • dierlijke mest
  • (overige) organische mest
  • (overige) anorganische mest

U houdt zich aan de regels van die mestsoort. Lees meer in de brochure Welke mestsoort is mijn mengsel? En welke regels zijn er.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.