Onderzoek naar mineralenconcentraat | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Onderzoek naar mineralenconcentraat

03-07-2020

Tot en met 2021 onderzoeken we welke voordelen mineralenconcentraat heeft voor de landbouw. En welke uitwerking het heeft op het milieu. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek. U kunt zich nog aanmelden als gebruiker. Aanmelden doet u voor u het mineralenconcentraat laat aanvoeren.

Waarom doen we onderzoek

Mineralenconcentraat is verwerkte dierlijke mest. We onderzoeken of milieuproblemen minder worden met het produceren en gebruiken hiervan. Eerder onderzoek laat namelijk zien dat mineralenconcentraat met een goede kwaliteit beter werkt dan dierlijke mest. Het heeft bijna dezelfde kwaliteit als kunstmest. We willen onder andere de landbouwkundige waarde weten en de effecten van concentraat op het milieu. Uiteindelijk is het doel om mineralenconcentraat wettelijk op te nemen als officiële meststof.

Deelnemende producenten

Alleen producenten die zich voor het onderzoek hebben aangemeld en zijn toegelaten, mogen mineralenconcentraat maken. Deze producenten staan in de lijst. Deze kunt u hieronder downloaden.

Als gebruiker meedoen

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Dat kan als u:

 • zich heeft aangemeld voordat de eerste vracht mineralenconcentraat op uw bedrijf is aangevoerd;
 • een schriftelijke overeenkomst heeft met een deelnemende producent. Hierin staat in elk geval:
  - naam, relatienummer en handtekening van u en de producent;
  - de datum van ondertekening;
  - een verklaring dat u het eindproduct mineralenconcentraat afneemt.

Wanneer en hoe aanmelden

Aanmelden kan het hele jaar door op mijn.rvo.nl, maar u doet dat voor u de eerste vracht mineralenconcentraat laat aanvoeren. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanmelding heeft u TAN-codes nodig.

Uw aanmelding direct regelen

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. U kunt daarna meteen mineralenconcentraat laten aanvoeren. De ontvangstbevestiging kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Extra administratie voor mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat zit nog in de onderzoeksfase. Daarom moet u hiervoor extra gegevens in uw administratie bijhouden:

 • de oppervlakte en ligging van de percelen waarop u uitrijdt;
 • de hoeveelheid die u per perceel uitrijdt;
 • de eindvoorraad concentraat op 31 december van elk jaar.

Deze regels zijn er naast de standaard regels.

Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Uw gegevens veranderen als gebruiker

Doet u mee aan het onderzoek als gebruiker? En heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht, of een verandering van rechtsvorm? Dan stopt daarmee uw deelname. Om opnieuw mee te doen als gebruiker meldt u zich opnieuw aan. U heeft dan ook een nieuwe overeenkomst nodig met uw producent.

Als producent meedoen

U kunt zich niet meer aanmelden als producent. Had u zich al aangemeld en bent u toegelaten? Mineralenconcentraat is een vorm van mestbewerking. Daarom moet u hiervoor extra gegevens in uw administratie bijhouden: 

 • De manier van bewerking (mineralenconcentraat).
 • De hoeveelheid mineralenconcentraat.
 • De aard en samenstelling van het mineralenconcentraat.
 • De hoeveelheid eindproduct.
 • De samenstelling van het eindproducten.
 • Alle andere gegevens die nodig zijn voor het onderzoek.

Meer informatie hierover heeft u ook ontvangen in het besluit dat wij u hebben gestuurd.

Lees meer op Welke administratie landbouwer.

Uw gegevens veranderen als producent

Doet u mee aan het onderzoek als producent? En heeft u te maken met een bedrijfsoverdracht, of een verandering van rechtsvorm? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het besluit dat we hebben gemaakt over uw deelname geldt namelijk alleen voor uw huidige bedrijf.

Regels voor verkopen en vervoeren

Doet u mee aan het onderzoek? En verkoopt of vervoert u deze mest? Mineralenconcentraat valt onder de regels voor dierlijke mest. U houdt zich aan deze regels:

 • Alleen een erkende intermediair met GPS/AGR vervoert het mineralenconcentraat.
 • Elke vracht wordt gewogen, bemonsterd en geanalyseerd.
 • De vervoerder vult samen met de leverancier en de afnemer een Vervoerbewijs dierlijke mest (VDM) in. Gebruik hierop mestcode 120. De vervoerder stuurt het VDM op.
 • Het vervoer gaat direct van de producent naar de afnemer. Een tussenopslag bij de intermediair mag niet.

Doet u niet mee aan het onderzoek? Gebruik dan niet mestcode 120. U houdt zich aan de normale regels voor het verkopen en vervoeren van dierlijke mest.

Lees meer op Dierlijke mest vervoeren.

Regels voor gebruiken en uitrijden

Doet u mee aan het onderzoek als gebruiker? En wilt u mineralenconcentraat van een deelnemende producent uitrijden? Dan houdt u zich aan de normale regels voor het uitrijden van dierlijke mest.

Lees meer op Hoe mest uitrijden.

Het mineralenconcentraat telt niet mee voor de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest. Het telt wel mee voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnorm. U gebruikt daarbij het werkingscoëfficiënt van 100%. Alle stikstof en fosfaat telt dus mee.

Doet u niet mee aan het onderzoek of heeft u zich niet aan de voorschriften van het onderzoek gehouden? Dan telt het mineralenconcentraat wel mee voor de gebruiksnorm stikstof uit dierlijke mest.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.