Handel met productierechten varkens en pluimvee | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Handel met productierechten varkens en pluimvee

06-07-2021

U berekent elk kalenderjaar of u genoeg productierechten heeft. Heeft u rechten te weinig en extra nodig, of heeft u ze juist over? En wilt u daarom handel met productierechten? Dan meldt u dat bij ons. Dat doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.

Overdragen

Voorwaarden voor overdragen

  • U bent landbouwer.
  • U draagt over aan een landbouwer.
  • U meldt de overdacht aan ons. Hou er rekening mee dat u dit doet in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft.
  • U mag alleen productierechten overdragen binnen hetzelfde concentratiegebied, vanuit een concentratiegebied naar een niet-concentratiegebied of binnen niet-concentratiegebieden.
  • U mag geen productierechten van het ene concentratiegebied naar het andere concentratiegebied overdragen of van een niet-concentratiegebied naar een concentratiegebied.

Tijdelijk overdragen

U kunt met een andere landbouwer afspreken dat u de productierechten voor één kalenderjaar uit gebruik geeft. U draagt uw rechten dan maar tijdelijk over. Op de overdracht geeft u dit aan met heenlease. Wilt u dit doen? Dan melden beide partijen de overdracht van deze rechten. Degene die de rechten overdraagt meldt de heenlease. Degene die rechten tijdelijk heeft overgenomen meldt de teruglease als de rechten weer teruggaan naar de eerste partij. Hoe u dit doet leest u in het formulier. U betaalt 2 keer administratiekosten van € 100.

Hypotheekhouder

Zit er een blokkaderecht op de productierechten? En draagt u over aan iemand anders? Dan moet de hypotheekhouder mee tekenen voor het overdragen van de rechten. De hypotheekhouder registreert zich hiervoor eerst bij ons met het formulier Melding hypotheekhouder op mijn.rvo.nl.

Wanneer en hoe melden

Melden doet u in het kalenderjaar waarin u de rechten nodig of over heeft op mijn.rvo.nl. Bent u degene die de rechten overdraagt (vervreemder)? Dan meldt u de Overdracht productierechten. Bent u de ontvanger (verwerver)? Dan ondertekent u het Concept melding overdracht. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw melding heeft u TAN-codes nodig.

Uw melding direct regelen

Digitaal formulier

Wij adviseren om uw overdrachten digitaal aan ons door te geven. Digitale overdrachten ontvangen wij direct. Hierdoor kunnen we uw overdracht sneller behandelen. Er is sinds 6 oktober 2020 één formulier voor fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten. Het rekeningnummer is daarom veranderd. Dit is: NL07 INGB 0705 0015 20. Dit nummer staat ook op de factuur.

Na uw melding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is een bevestiging dat wij uw formulier hebben ontvangen. En gaan we voor u aan de slag.

De ontvanger betaalt € 100 administratiekosten voor de overdracht. Deze krijgt binnen 14 dagen een rekening. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, beoordelen wij de overdracht van de productierechten binnen 8 weken. Als wij de overdracht goedkeuren, krijgen de ontvanger en de overdrager een Overzicht geregistreerde productierechten. Deze bevestiging kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Laten vervallen

Wilt u (een deel van) uw productierechten laten vervallen? Dan kunt u dit melden. Zorg er wel voor dat u genoeg productierechten overhoudt voor de dieren die u heeft gehouden in het jaar waarin u de rechten laat vervallen.

Hoe melden

U kunt uw productierechten laten vervallen met het formulier Vervallen van productierechten op mijn.rvo.nl. Met dit formulier meldt u dat u uw productierechten helemaal of voor een deel wilt laten vervallen. Print het formulier uit en stuur het ondertekend naar ons op. Ook kunt u aangeven hoeveel productierechten u nog wilt gebruiken.

Na uw melding

Nadat wij uw formulier hebben beoordeeld, krijgt u van ons een Overzicht geregistreerde productierechten. Hierop staat een actueel overzicht van uw productierechten. Als u uw productierechten laat vervallen, kunt u dit niet meer terugdraaien. U kunt ze ook niet meer overdragen.

Bedrijf overdragen of (af)splitsen

Draagt u het hele bedrijf met stallen over? De nieuwe eigenaar krijgt de productierechten automatisch.

Wilt u een deel van uw bedrijf met productierechten overdragen? Of draagt u uw bedrijf over aan meerdere partijen? Dat noemen we (af)splitsen. U moet in die situaties de rechten die u wilt overdragen apart aan ons doorgeven. Lees meer over de soorten bedrijfsoverdrachten en wanneer u dit aan ons door moet geven op Bedrijfsoverdracht.

Hoe bedrijfsoverdracht melden

U geeft de overdracht door met het formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf op mijn.rvo.nl.

Hoe (af)splitsing melden

Bij een (af)splitsing vult u 2 formulieren in. U vult eerst het formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf in op mijn.rvo.nl. Daarin geeft u aan wat u gaat overdragen en aan wie. Daarna vult u ook het formulier Overdracht productierechten overdragen in op mijn.rvo.nl. Op dit formulier geeft u door hoeveel productierechten u overdraagt.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over productierechten varkens en pluimvee verzameld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.