Tabellen mest | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tabellen mest

11-02-2021

U heeft tabellen nodig om te weten hoeveel mest u mag gebruiken en uitrijden. Ook om uw mestproductie te berekenen of om varkens- en pluimvee-eenheden om te rekenen heeft u tabellen nodig. Als u mest vervoert ook. In de meeste tabellen staan waarden die van tevoren zijn vastgesteld door ons. Die noemen we forfaits.

Alle actuele tabellen staan hieronder. Oudere tabellen vindt u hier: Documenten en publicaties bibliotheek.

Bewust bodemgebruik

Wilt u weten wanneer u mag uitrijden? Dat leest u in:
PDF-pictogram Tabel 1 Wanneer mest uitrijden 2021 (pdf)

Bij het berekenen van uw stikstofgebruiksruimte gebruikt u:
PDF-pictogram Tabel 2 Stikstof landbouwgrond 2021 (pdf)
PDF-pictogram Tabel 2a Stikstofdifferentiatie fritesaardappelen 2021 (pdf)
PDF-pictogram Tabel 2b Equivalent hogere opbrengsten 2021 (pdf)
PDF-pictogram Tabel 2c Consumptieaardappelen hoge of lage norm 2021 (pdf)
PDF-pictogram Tabel 2d Pootaardappelen hoge of lage norm 2021 (pdf)

Moet u na het grasland scheuren een stikstofbehoeftig gewas telen? Of een vanggewas na de teelt van maïs? De toegestane soorten leest u in:
PDF-pictogram Tabel 3 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2021 (pdf)

Normen voor fosfaat

Wilt u weten hoeveel fosfaat u mag gebruiken op uw landbouwgrond? De fosfaatgebruiksnormen vindt u op Hoeveel fosfaat landbouwgrond.

Mest vervoeren

De forfaits en de mestcodes bij het vervoeren van dierlijke mest, zuiveringsslib of compost staan in:
PDF-pictogram Tabel 11 Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest 2021 (pdf)
PDF-pictogram Tabel 11b Opmerkingscodes VDM 2021 (pdf)
PDF-pictogram Tabel 11c Opmerkingscodes VZC 2021 (pdf)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.