Aanvullende gegevens landbouwer | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvullende gegevens landbouwer

01-02-2021

Als landbouwer houdt u een administratie bij van het gebruik van mest. U geeft ook elk jaar gegevens over uw bedrijf door in de Gecombineerde opgave. Soms zijn er meer gegevens nodig. U moet dan het formulier Aanvullende gegevens landbouwer naar ons versturen. Dit hoeft alleen als u hiervoor een brief van ons krijgt of als u derogatie aanvraagt. Gegevens van 2021 doorgeven kan nu niet. Dit kan van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Welke gegevens geeft u door

U geeft deze gegevens door:

  • Eindvoorraad van alle mest (ook kunstmest) op 31 december.
  • Aan- en afvoer van andere mest dan dierlijke mest, zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest).
  • Gemiddeld aantal dieren per soort.
  • Hoeveelheid aan- en afgevoerde staldieren.

Bent u varkenshouder? Dan kunt u ook een bezinklaag opgeven. Die geeft u dan op als aparte eindvoorraad.

Eindvoorraad van alle mest doorgeven

Heeft u aan het einde van het jaar een voorraad mest? Deze eindvoorraad is de hoeveelheid mest die u op 31 december op uw bedrijf heeft opgeslagen. Naast het totale gewicht hiervan, geeft u door hoeveel stikstof en fosfaat er in zat. Het gaat om dierlijke mest, compost, zuiveringsslib, een mengsel hiervan of kunstmest.

Hoe berekenen?

Er zijn 3 manieren om de hoeveelheid stikstof en fosfaat te berekenen. U doet dat met:

  1. analyseresultaten van de hele mestvoorraad;
  2. analyseresultaten aanvoer en afvoer in het jaar van opgave;
  3. de door ons vastgestelde normen (forfaits).

De volgorde is belangrijk. U gebruikt de eerste manier, als dat kan. Heeft u geen analyseresultaten van de mestvoorraad? Dan gebruikt u de tweede manier, als dat kan. Dit gaat zo door totdat u een manier heeft die bij u past. U mag niet kiezen. Als u bijvoorbeeld analyseresultaten heeft van de hele mestvoorraad, dan gebruikt u die. Zo gebruikt u altijd de best beschikbare gegevens.

Analyseresultaat mestvoorraad

Heeft u de hele mestvoorraad bemonsterd en heeft u de analyseresultaten hiervan? Dan gebruikt u die gegevens.

Analyseresultaten aanvoer en afvoer in jaar van opgave

Heeft u analyseresultaten van de afgevoerde mest in het jaar van opgave? Of van de aangevoerde mest die u in opslag heeft? Dan gebruikt u die. U berekent dan het gewogen gemiddelde van de stikstof- en fosfaatgehalten.

Als u maar één resultaat heeft, dan gebruikt u dat. Omdat dit maar één is, kan het zijn dat dit geen nauwkeurig beeld geeft van uw mestvoorraad. U kunt dit voorkomen door gedurende het jaar te zorgen voor genoeg analyseresultaten.

Heeft u geen analyseresultaten over het jaar van opgave? Dan mag u de gegevens gebruiken van het jaar daarvoor.

Door ons vastgestelde normen (forfaits)

Als u helemaal geen analyseresultaten heeft, gebruikt u onze normen. Deze staan in tabel 11.

Eindvoorraad bezinklaag doorgeven

Heeft u een opslag voor varkensmest onder de stal? Dan kan onder in deze mestopslag een bezinklaag ontstaan, omdat de opslag niet of niet genoeg gemixt wordt. Deze laag is vaak zanderig en vast en kan niet meer weggepompt worden. Er zit meestal meer stikstof en fosfaat in dan in de mest daarboven. U geeft daarom de bezinklaag als een aparte voorraad op. Dat berekent u zo:

  • Omvang bezinklaag in ton x gehalte stikstof en fosfaat per ton in de bezinklaag.

Voor de gehalten stikstof en fosfaat gebruikt u deze gegevens:

DiersoortMestcode (kg/ton) bezinklaagKg stikstof per tonKg fosfaat per ton
Guste en dragende zeugen465,479,22
Kraamzeugen467,7719,36
Opfokzeugen465,2717,68
Biggen4613,2122,75
Vleesvarkens5010,2313,32

 

Eindvoorraad mineralenconcentraat doorgeven

Gebruikt u mineralenconcentraat en heeft u op 31 december een eindvoorraad mineralenconcentraat? En heeft u zich aangemeld voor het onderzoek mineralenconcentraat? Dan vult u deze eindvoorraad in met mestcode 120.

De hoeveelheid stikstof en fosfaat berekent u met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Zijn er geen analysegegevens? Dan rekent u met:

  • 6,4 kilogram stikstof per ton mineralenconcentraat;
  • 0,3 kilogram fosfaat per ton mineralenconcentraat.

Wanneer en hoe doorgeven

U kunt de Aanvullende gegevens 2021 doorgeven van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Doorgeven na bedrijfsoverdracht of nieuwe rechtsvorm

Heeft u een bedrijfsoverdracht gehad of is de rechtsvorm van uw bedrijf veranderd? Geef in ieder geval aanvullende gegevens door voor het bedrijf waarvoor u bent uitgenodigd.

Doorgegaan in nieuwe rechtsvorm

Bent u in het afgelopen jaar met uw bedrijf doorgegaan in een nieuwe rechtsvorm? En heeft u een nieuw KVK- en relatienummer? Dan vult u het formulier Aanvullende gegevens in voor het nieuwe en oude bedrijf. Voor het nieuwe bedrijf vult u het hele formulier in. Voor het oude bedrijf beantwoordt u alle vragen met nee.

Bedrijf verkocht

Als u uw bedrijf verkocht heeft, vult u in dat u geen eindvoorraad mest had op 31 december. Ook als u op het moment van de overdracht nog wel een mestvoorraad had. Deze hoeveelheid bewaart u in uw administratie. Heeft u het afgelopen jaar nog wel dieren gehouden? Of heeft u mest of staldieren aan- en afgevoerd? Dit geeft u wel door met het formulier.

Geen bedrijf

Had u in het afgelopen jaar geen bedrijf, maar heeft u wel een uitnodiging gekregen? Vul het formulier Aanvullende gegevens toch in. U kunt alle vragen met Nee beantwoorden.

Na het doorgeven

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten. De ontvangstbevestiging is uw meldbewijs en laat u zien bij een controle.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.