Service menu right

Derogatie

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. U kunt nu niet aanvragen. Dit kon van 1 januari tot en met 31 januari 2019.

De Europese Commissie heeft nog geen besluit genomen over derogatie in 2020. Naar verwachting doen zij dit in het voorjaar van 2020. Dit betekent dat nu nog niet bekend is of u voor 2020 een derogatievergunning kunt aanvragen. Als wij meer weten, leest u dat hier.

Voorwaarden voor deze regeling

Veranderingen in 2019

In 2019 heeft u te maken met 2 nieuwe voorwaarden. U betaalt € 50 voor de aanvraag van uw derogatievergunning. En u rekent met een korting op de stikstofgebruiksnorm als u grasland scheurt voor maïsteelt.

Grasland scheuren voor maïsteelt

Heeft u derogatie en wilt u grasland scheuren op zand- en lössgrond? Dan heeft u te maken met de regels voor Grasland scheuren. Als u na 31 mei 2019 grasland scheurt voor graslandvernieuwing, dan meldt u dat bij ons en rekent u met een korting van 50 kilogram op uw stikstofgebruiksnorm. Dit is een korting per hectare die u scheurt. Voor derogatiebedrijven is daarvoor vanaf 2019 een extra voorwaarde als het gaat om scheuren voor maïsteelt. Dan rekent u met 65 kilogram, in plaats van 50 kilogram.

Alle voorwaarden

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. U wordt voor het monitoren misschien gevraagd om gegevens en om mee te werken aan metingen aan het grond- en oppervlaktewater. De hoogte van het tarief vindt u op Veelgestelde vragen over derogatie.
 • U verstuurt de aanvullende gegevens over 2018 en 2019 op tijd. Lees meer op Aanvullende gegevens landbouwer.
 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Wij controleren uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium:
  • met hun eigen methode;
  • volgens het Protocol Fosfaatdifferentiatie en Derogatie. Dit staat hieronder.
 • U stelt uiterlijk 28 februari 2019 een bemestingsplan op. Hieronder leest u meer hierover.
 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogt van 170 kilogram naar 230 kilogram voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in andere delen van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • U rekent met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm als u grasland op zand- en lössgrond scheurt of vernietigd voor maïsteelt. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet, waaronder regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest, vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond, voorwaarden bij grasland scheuren en bij het aan- en afvoeren van mest.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Dit is door een geaccrediteerd (erkend) laboratorium uitgevoerd en opgesteld. De rapporten zijn op 1 maart 2019 niet ouder dan 1 februari 2015. U bewaart ze op uw bedrijf. Opsturen hoeft niet.

Wanneer en hoe aanvragen

De Europese Commissie besluit naar verwachting in het voorjaar of Nederland in 2020 weer derogatie krijgt. Een derogatievergunning aanvragen voor derogatie 2020 kan nu nog niet. Als wij meer weten, leest u dit op onze website.

U kon de derogatievergunning voor 2019 aanvragen van 1 januari tot en met 31 januari op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app. Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u TAN-codes nodig.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd.

De € 50 leges betaalt u direct na uw aanvraag betalen met iDeal. U ziet dan uw vergunning gelijk na uw betaling in Mijn dossier. U kunt ook voor factuur kiezen. Daarmee kunt u het bedrag zelf overmaken. Gebruikt u de factuur? Dan ziet u uw vergunning na enkele weken.

Aan het einde van het jaar betaalt u de kosten voor het monitoren van de milieueffecten. Hiervoor machtigt u ons met uw aanmelding. Het bedrag dat we afschrijven hangt af van uw aantal hectare landbouwgrond. U krijgt eerst bericht hierover.