Service menu right

Mest gebruiken en uitrijden

Gewassen hebben mest nodig om te groeien. Maar te veel mest op de bodem is niet goed voor het oppervlaktewater en grondwater. Dat komt vooral door de stoffen stikstof en fosfaat. Wilt u dierlijke mest of een andere meststof uitrijden? Dan heeft u te maken met regels. Hoeveel en wanneer u mest mag gebruiken en uitrijden hangt af van uw grondsoort, grondgebruik en meststof.

Meer weten

De regels over mest gebruiken en uitrijden zijn de kern van het mestbeleid. Deze voorschriften zorgen ervoor dat mest efficiënt bij gewassen terechtkomt. Meer over het mestbeleid leest u op Wegwijs in het mestbeleid.