Mest

Meer artikelen
Mest uitrijden met groene trekker - Gebruiksnormen mest

Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Elke lidstaat moet zich aan deze richtlijn houden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid nitraat die is toegestaan in het grond- en oppervlaktewater. Zo mag in het grondwater maximaal 50 milligram nitraat per liter grondwater terechtkomen. Op deze manier verbeteren de EU-landen hun waterkwaliteit.

De belangrijkste onderdelen van het mestbeleid zijn:
  • Gebruiksnormen voor de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit alle meststoffen die toegepast mogen worden bij de teelt van gewassen. Hiermee ontvangt ieder gewas precies de hoeveelheid meststoffen die het nodig heeft.
  • De mestverwerkingsplicht. Dit is de verplichting voor landbouwers om een deel van het bedrijfsoverschot te laten verwerken. De overheid wil er zo voor zorgen dat de druk op de gebruiksnormen afneemt.
  • Verantwoorde groei melkveehouderij. Met dit stelsel wordt verantwoorde groei van melkveebedrijven mogelijk gemaakt.
  • Een stelsel van dierrechten dat grenzen stelt aan het aantal dieren dat voor productie mag worden gehouden.
  • Gebruiksvoorschriften voor de manier waarop mest wordt gebruikt en de perioden waarin dit gebeurt. De mest komt op het juiste moment en op de meest efficiĆ«nte manier bij gewassen terecht. Hierdoor wordt verlies naar het milieu beperkt.
  • Regels voor het vervoeren van mest. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naartoe gaat.
  • Regels voor het be- en verwerken van meststoffen.

Wijzigingen mestbeleid 2018

Om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te halen, zijn er maatregelen voor bemesting genomen. Deze staan beschreven in een actieprogramma en gelden voor 4 jaar.

Op 1 januari 2018 gaat het 6e actieprogramma in voor de periode 2018-2021. Het nieuwe beleid voor deze periode is nog niet definitief in de regelgeving opgenomen, de uitwerking hiervan vindt nu plaats. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid of als het in de regelgeving is opgenomen op onze site.

Naast de wijzigingen vanuit het 6e Actieprogramma zijn er in 2018 ook 2 nieuwe wijzigingen in de Meststoffenwet.

Lees meer over deze wijzigingen op de pagina's:

Derogatie

De Nitraatrichtlijn kent een gebruiksnorm voor het gebruik van dierlijke mest van maximaal 170 kilogram stikstof per hectare. Lidstaten mogen afwijken van die gebruiksnorm als deze afwijking goed onderbouwd is. Die afwijkende gebruiksnorm voor dierlijke mest noemen we derogatie.

Nederland heeft voor 2018 en 2019 opnieuw derogatie gekregen. Wilt u weten wat de voorwaarden zijn en hoe u een derogatievergunning aanvraagt? Dit leest u op de pagina Derogatie.

Service menu right