Controle en handhaving

Meer artikelen
Mestmachine - Derogatie

In de Meststoffenwet is een aantal regels opgesteld. Hieraan moeten alle landbouwbedrijven en intermediaire ondernemingen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de berekeningen en voor het op orde houden van uw administratie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voeren elk jaar regelmatig steekproeven en controles uit bij landbouwbedrijven en intermediaire ondernemingen. We letten daarbij op verschillende aspecten. Vaak gebeurt dat met een administratieve controle of een bedrijfsbezoek. De verschillende controles proberen we zoveel mogelijk gelijktijdig uit te voeren.
 

Service menu right