Controle fosfaatrechtenstelsel

Het fosfaatrechtenstelsel is bedoeld om de productie van fosfaat door melkvee niet te laten groeien. Op deze pagina leest u hoe de controle op dit stelsel wordt uitgevoerd en wat u zelf kunt doen om overtredingen te voorkomen.

Hoe voorkomt u een overtreding?

In uw beschikking fosfaatrechten en uw overzicht geregistreerde fosfaatrechten staat hoeveel fosfaatrechten uw bedrijf heeft. U mag tijdens een kalenderjaar niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Uw beschikking vindt u door in te loggen op mijn.rvo.nl. In Mijn dossier staat uw beschikking. Ook ziet u onder Registraties, Fosfaatrechten het aantal benutbare fosfaatrechten voor 2018 en 2019. Het aantal fosfaatrechten wordt uitgedrukt in kilogrammen fosfaat per jaar.

Bijsturen tijdens het jaar

Zorg ervoor dat u steeds een goed beeld heeft van de hoeveelheid fosfaat die uw bedrijf in een kalenderjaar produceert. Zo kunt u berekenen of u voldoende fosfaatrechten heeft. Tijdens het jaar kunt u bijsturen door fosfaatrechten te kopen, verkopen, te leasen of te verleasen. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat de fosfaatproductie op uw bedrijf door melkvee niet groter is dan de hoeveelheid geregistreerde fosfaatrechten voor uw bedrijf.

Uitvoering controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en RVO.nl voeren de controle samen uit en analyseren verschillende gegevens, zoals:

  • de gegevens uit I&R Rundvee
  • de geproduceerde hoeveelheid melk
  • andere gegevens die bij RVO.nl geregistreerd staan
  • het aantal geregistreerde fosfaatrechten

De analyse van de gegevens over kalenderjaar 2018 wordt vanaf half maart 2019 gedaan. Dan zijn de gegevens van de melkfabrieken beschikbaar en de overdrachten verwerkt. Ook bij andere inspecties op de mestwetgeving op een bedrijf kan de NVWA een overtreding van het fosfaatrechtenstelsel vaststellen. Bij een controle mag de NVWA meer dan één jaar terugkijken.

Openbaar Ministerie bepaalt de straf bij overtredingen

De handhaving van het fosfaatrechtenstelsel valt onder de Wet op de Economische delicten, net als het toezicht op de dierrechtenstelsels voor varkens en pluimvee. Als de NVWA bij de controle een overtreding vaststelt, maken ze een proces verbaal op en sturen deze naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM beslist of wordt overgegaan tot vervolging en welke strafeis wordt gehanteerd. De strafrechter beslist vervolgens of een straf volgt en bepaalt de hoogte van de straf.

Belang van hele sector

Het is voor de hele sector van belang dat iedere ondernemer voldoende fosfaatrechten heeft voor de hoeveelheid fosfaat dat op het bedrijf geproduceerd wordt. Zo wordt voorkomen dat er in Nederland meer fosfaat met melkvee geproduceerd wordt dan is afgesproken met Brussel.

Service menu right