Service menu right

Dierproductierechten

Meer artikelen

Als u bedrijfsmatig varkens of pluimvee houdt, dan heeft u dierproductierechten nodig. U mag dierproductierechten splitsen, overdragen of verplaatsen. Daar gelden regels voor.

Gewassen nemen dierlijke meststoffen op. Als er te veel mest op het land komt, nemen gewassen dit niet op en komen de meststoffen in de bodem en in het water terecht. Dat belast het milieu. Om de milieubelasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid. De beheersing van de landelijke mestproductie van varkens en pluimvee is onderdeel van het mestbeleid. Een bedrijf mag gemiddeld genomen in een kalenderjaar niet meer varkens of kippen houden dan het aantal dierproductierechten.

Varkensrechten

U heeft varkensrechten nodig als u op enig moment meer dan 3 varkenseenheden wilt houden. Het maakt niet uit of u wel of niet een landbouwbedrijf heeft. U rekent het aantal varkens om in varkenseenheden met behulp van tabel 10. Deze staat hieronder.

Pluimveerechten

U heeft pluimveerechten nodig als u op enig moment meer dan 250 pluimvee-eenheden (kippen en kalkoenen) wilt houden. Het maakt niet uit of u wel of niet een landbouwbedrijf heeft. U rekent het aantal kippen en kalkoenen om in pluimvee-eenheden met behulp van tabel 10. Deze staat hieronder.

Verplaatsen tussen concentratiegebieden

Varkens- en pluimveerechten mogen niet tussen de concentratiegebieden worden verplaatst. Het is ook niet toegestaan om de rechten vanuit een niet-concentratiegebied naar een concentratiegebied te verplaatsen. Het is wel toegestaan om te verplaatsen vanuit een concentratiegebied naar een niet-concentratiegebied. Soms geldt er een uitzondering, bijvoorbeeld als u de mest daarna zelf verwerkt. Of als u een landbouwbedrijf heeft met locaties in verschillende gebieden. Op het 'Overzicht gemeenten per concentratiegebied' onder aan deze pagina ziet u welk gebied er voor u geldt.

Concentratiegebied

Concentratiegebieden zijn regio's waar veel varkens- en pluimveebedrijven zijn en waar uitbreiding van deze bedrijven niet wenselijk is. Er zijn 2 concentratiegebieden: concentratiegebied Zuid en concentratiegebied Oost. Het 'Overzicht gemeenten per concentratiegebied' vindt u onderaan deze pagina.

Bedrijf overdragen

Draagt u het hele bedrijf inclusief stallen over? Dan gaan de productierechten automatisch over naar de nieuwe eigenaar. Hoe u een bedrijfsoverdracht doorgeeft, leest u op de pagina over bedrijfsoverdrachten. U hoeft niet alle productierechten over te dragen. Meer informatie over het wijzigen van productierechten vindt u op mijn.rvo.nl.