Wet herstructurering varkenshouderij (Whv)

Meer artikelen
Varkens met speelbal

Heeft u te maken gehad met de gevolgen van de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv)? En heeft u financiële compensatie gevorderd van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? Dan kan het zijn dat deze vordering verjaart.

De Whv is op 1 september 1998 ingegaan. Deze wet had voor sommige bedrijven onbedoeld negatieve gevolgen. Hiervoor zijn maatregelen getroffen met het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij (Bhv). Gold dit besluit niet voor u, maar had de herstructurering wel negatieve gevolgen voor uw bedrijf? Dan kon u via de rechter een financiële compensatie vorderen van de Staat.

Verjaring stuiten van Bhv

Een vordering op de Staat verjaart 5 jaar na bekendmaking van de vordering. Om te voorkomen dat de vordering verjaart moet u de verjaring 'stuiten'. De verjaring wordt dan tegengehouden. De stuitingsbrieven die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt, worden gearchiveerd maar niet individueel beantwoord.

Service menu right