Service menu right

Fosfaatrechten en bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht kan gevolgen hebben voor uw fosfaatrechten. Hieronder leest u per situatie wat van toepassing is en hoe u dit meldt.

Hierbij maken wij een onderscheid tussen:

  • bedrijfsoverdracht tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 
  • bedrijfsoverdracht vanaf 1 januari 2018

Bedrijfsoverdracht 2 juli 2015 tot 1 januari 2018

Volledige bedrijfsoverdracht

Heeft u een beëindigd bedrijf overgenomen tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 en heeft u dit nog niet bij ons gemeld? Dan kon u dit tot 1 april 2018 aan ons doorgeven. U doet dit door het formulier Bedrijfsoverdracht melden in te vullen op mijn.rvo.nl. De landbouwer die het beëindigde bedrijf heeft overgenomen kan een verzoek doen om zijn fosfaatrechten op te hogen met het fosfaatrecht dat voor het beëindigde bedrijf bij continuering zou zijn vastgesteld.

Gedeeltelijke bedrijfsoverdracht

Heeft u een deel van een beëindigd bedrijf overgenomen tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018? En is het oorspronkelijke bedrijf opgeheven? U vult het formulier Bedrijfsoverdracht melden en het formulier Melding verdeling brongegevens voor de fosfaatrechten in op mijn.rvo.nl. Op het formulier Melding verdeling brongegevens voor de fosfaatrechten geeft u, samen met de andere partij(en), de verdeling aan tussen de productie-eenheden en de brongegevens van het bedrijf.

Grondgebondenheid en korting

Bij de toekenning van fosfaatrechten en de toepassing van de generieke korting houden wij rekening met de grondgebondenheid van het overgenomen bedrijf. Was het overgenomen bedrijf in 2015 grondgebonden en wordt het hele bedrijf overgedragen? Dan kan de nieuwe eigenaar een verzoek doen tot ophoging van de fosfaatrechten en vindt er geen korting plaats op de fosfaatrechten. Was het overgenomen bedrijf in 2015 niet grondgebonden? Dan worden bij een gehele bedrijfsovername de rechten bij de nieuwe eigenaar geheel of gedeeltelijk gekort.

Bij een gehele bedrijfsoverdracht of splitsing kunnen de fosfaatrechten worden toegekend aan het overnemende bedrijf als de nieuwe eigenaar hiervoor een verzoek indient. Als de nieuwe eigenaar het overgenomen bedrijf of een deel van een overgenomen bedrijf samenvoegt met zijn eigen bedrijf, kijken we voor het toepassen van de generiek korting van de overgenomen fosfaatrechten naar de grondgebondenheid van het overgenomen bedrijf. Kijk voor meer informatie over het toepassen van de korting op de pagina Berekening fosfaatrechten.

Bedrijfsoverdracht vanaf 1 januari 2018

Volledige bedrijfsoverdracht

U vult het formulier Bedrijfsoverdracht melden in op mijn.rvo.nl. U kunt dan de fosfaatrechten overdragen.

Gedeeltelijke bedrijfsoverdracht

Wilt u niet alle fosfaatrechten overdragen? Geef dit dan aan op het formulier Bedrijfsoverdracht melden en vul ook het formulier Fosfaatrechten overdragen in op mijn.rvo.nl.

Afroming met 20%

Fosfaatrechten worden per 13 juni 2019 bij overdracht met 20% afgeroomd. Dit geldt zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen.

Er wordt niet met 20% afgeroomd als er sprake is van de overdracht van fosfaatrechten:

  • door erfopvolging;
  • aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de 1e, 2e of 3e graad;
  • door vorming van een man-vrouwmaatschap, man-vrouw-VOF of man-vrouw-CV (geldt zowel voor een huwelijk als een geregistreerd partnerschap);
  • naar het bedrijf waar ze eerder dat kalenderjaar vandaan kwamen.

Vrijstelling zoogkoeienhouderij

Heeft u zich met uw bedrijf aangemeld voor de vrijstelling zoogkoeienhouderij en draagt u uw bedrijf over? Wij dragen de vrijstelling niet over. Wil de overnemende partij toch gebruik maken van de vrijstelling? Dan moet deze zich opnieuw aanmelden en zorgen dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

Voor de verwerking van de bedrijfsoverdracht of overdracht in fosfaatrechten betaalt u € 100 leges. De verwerver kan met iDeal betalen of met een factuur.

Verwerking binnen 8 weken

Wij verwerken de overdracht in fosfaatrechten binnen 8 weken nadat we de betaling voor de leges hebben ontvangen. U ontvangt dan een actueel overzicht van de geregistreerde fosfaatrechten.

Download: